Over auteursrecht op smaak wordt (voorlopig) niet meer getwist

JPR advocaten
Over auteursrecht op smaak wordt (voorlopig) niet getwist | JPR Advocaten

Het HvJ heeft geoordeeld dat smaak geen auteursrechtelijke bescherming geniet. In een eerder artikel is de procedure al aangekondigd met de nodige achtergrondinformatie. In dit artikel wordt uitgelegd hoe het HvJ tot haar oordeel is gekomen.

Feiten

Levola Hengelo B.V. (‘Levola’) brengt een smeerdip onder de naam ‘Heks’nkaas’ op de markt. Smilde Foods B.V. (‘Smilde’) brengt ook een smeerdip op markt, maar dan onder de naam ‘Witte Wievenkaas’. Levola stelt zich op het standpunt dat de smaak van Smildes Witte Wievenkaas inbreuk oplevert op de Levola’s auteursrechten die op de smaak van Heks’nkaas rust. Hierop volgt een procedure tot aan het HvJ.

Oordeel Hof van Justitie

Alhoewel het HvJ het arrest zelf nog niet heeft gepubliceerd tijdens het schrijven van dit artikel, blijkt uit het persbericht dat het HvJ geen auteursrechtelijke bescherming toekent aan smaak. Dit komt doordat een auteursrechtelijk werk tot uitdrukking moet kunnen worden gebracht en identificeerbaar moet zijn. Volgens het HvJ kan smaak niet tot uitdrukking worden gebracht, doordat smaak niet identificeerbaar is. Iedereen ervaart smaak kort gezegd anders en op zijn eigen manier, waardoor een bepaalde smaak niet op een objectieve wijze tot uitdrukking kan worden gebracht.

Misschien auteursrechtelijke smaak in de toekomst?

Het HvJ biedt echter wel een handreiking door te vermelden dat het met de huidige stand van de wetenschap, niet mogelijk is om met technische middelen de smaak van een voedingsmiddel te identificeren. Dat kan betekenen dat indien deze technische middelen worden ontwikkeld, dat smaak wel auteursrechtelijke kan worden beschermd. Of dit het geval is, zal de tijd nog moeten leren. Voorlopig moeten we ervan uitgaan dat smaak niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming.

Mogelijk gevolgen voor bescherming van geuren

In het vorige artikel is al aangegeven dat de Hoge Raad in het verleden heeft geoordeeld dat geuren wel in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming. Het is niet uitgesloten dat met een vergelijkbare redenering als in het Heks’nkaas-arrest, geur op basis van het Unierecht ook niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Net als smaak kunnen geuren namelijk ook niet objectiveerbaar zijn, doordat een ieder een geur anders ervaart.

Het laatste woord tussen Levola en Smilde is nog niet gezegd

Tussen Levola en Smilde is nog een merkenrechtelijke procedure aanhangig, waarover de Hoge Raad nog een oordeel moet geven. In de merkenrechtprocedure stelt Levola zich op het standpunt dat dat Witte Wievenkaas inbreuk maakt op het Heks’nkaas-merk van Levola. Volgens het gerechtshof Den Haag was sprake van merkinbreuk doordat de twee merken begripsmatig met elkaar overeenstemmen. Dit kwam doordat naar het oordeel van het gerechtshof Den Haag witte wieven en heksen bovennatuurlijke magische vrouwelijke verschijningen met een negatieve connotatie zijn. Door deze begripsmatige overeenstemming, kan sprake zijn van merkinbreuk. De Hoge Raad (en misschien ook het HvJ) zal hierover nog een oordeel moeten geven.

Slotsom

Alhoewel de strijd tussen Levola en Smilde nog niet voorbij is, is het auteursrechtelijke terrein voorlopig uitgevochten: op smaak kan geen auteursrecht rusten.

Heeft u vragen over de bescherming van uw product, neemt u dan contact op met onze intellectueel-eigendomsrechtadvocaten. Onze advocaten denken graag met u mee.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.