Menu
JPR Advocaten

Verplichtingen webshops, deel 11: contracten met webdevelopers, hostingproviders en leveranciers

Geschreven op 29 mei 2019  •  Auteur: Jolien Kraaijvanger
Verplichtingen webshops, deel 11: contracten met webdevelopers, hostingproviders en leveranciers

Webshopondernemingen moeten niet alleen aan verschillende verplichtingen voldoen ten aanzien van (de inhoud van) de webshop, maar moeten ook van alles op de achtergrond regelen. Zo moet u bijvoorbeeld contracten sluiten met verschillende partijen, waaronder webdevelopers, hostingproviders en leveranciers.


Het elfde – en tevens laatste – deel van de blogreeks ‘verplichtingen webshops’ gaat dan ook over de contracten met deze partijen.

Contracten met webdevelopers

Als een webshoponderneming een website wil laten bouwen, is het aan te raden goede schriftelijke afspraken te maken met de webdeveloper. Bepalingen die in ieder geval niet in het contract mogen ontbreken zijn:

 • Wat, hoe en wanneer wordt opgeleverd.
 • De prijs (en eventueel meerwerk).
 • De duur, verlenging en (wijze van) beëindiging van het contract.
 • Intellectuele eigendomsrechten.
 • Geheimhouding.
 • Garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheid.
 • Beveiliging.
 • Privacy (by design).


Contracten met hostingproviders

Voorts worden websites vaak elders gehost. In dat geval moet de webshoponderneming verschillende afspraken maken met de betreffende hostingprovider.

Verwerkersovereenkomst

Zo moeten afspraken worden gemaakt over hoe wordt omgegaan met de verwerking van persoonsgegevens. Doordat klanten persoonsgegevens invoeren op de webshop, komen deze gegevens immers bij de hostingprovider terecht.

Hostingcontract (en SLA)

Daarnaast moet de hosting in een contract worden vastgelegd. Naast de standaard artikelen, zoals over de prijs, de duur en beëindiging van het contract, intellectuele eigendomsrechten, beveiliging en aansprakelijkheid, is het met name van belang in hostingcontracten de beschikbaarheid van het systeem, onderhoud en updates te regelen. Als over deze laatste onderdelen specifieke afspraken worden gemaakt, kan dit ook in een service level agreement (SLA) worden opgenomen.


Contracten met derden/leveranciers

Webshops kunnen hun eigen producten verkopen, maar ook die van derden. Dit gebeurt bijvoorbeeld op Bol.com. Ook worden bestellingen vaak doorgezet naar leveranciers, die vervolgens rechtstreeks aan de klant leveren. Op deze manier hoeft de webshop zelf geen voorraden te hebben.

Als met dergelijke constructies wordt gewerkt, is het relevant onder meer afspraken te maken over:

 • De levertermijnen.
 • De levertermijnen moeten overeenstemmen met de levertermijnen die op de website worden vermeld.
 • Welk postbezorgingsbedrijf het pakket zal leveren.
 • Voor wiens rekening eventuele vertragingen, beschadigingen of het verloren gaan van een product komt.
 • Wie waarvoor verantwoordelijk is.
  Er moeten bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over wie welke verantwoordelijkheid heeft op het moment dat de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.


Nieuwe Europese Verordening

Als producten of diensten van derden via een webshop van een ander worden verkocht, is nog relevant dat mogelijk een nieuwe verordening in aantocht is. De nieuwe verordening is onder meer bedoeld ter bescherming van deze “derden” tegen de vaak machtige webshop(ondernemingen), zoals eBay of Amazon.

Op basis van de verordening zullen voor deze webshops strengere eisen gaan gelden ten aanzien van de algemene voorwaarden, zal moeten worden geïnformeerd hoe de rangschikking van goederen of diensten plaatsvindt op het platform en moet er een intern mechanisme komen voor klachtenafhandeling. Of en wanneer de verordening in werking zal treden, is nog onduidelijk. We zullen u hier uiteraard van op de hoogte houden.

Overige contracten

Er zijn uiteraard nog veel meer partijen waarmee contracten kunnen worden gesloten. Zo moeten er goede afspraken worden gemaakt met de vervoerder van de producten, moet de domeinnaam worden geregistreerd en moeten er uiteraard ook contracten worden gesloten met de werknemers van de webshopsonderneming. Als u hier meer over wilt weten, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Dit was het laatste deel van de blogreeks ‘verplichtingen webshops’.

Wilt u een check van uw contracten of heeft u een vraag over uw webshop? Neem gerust contact op met een van onze advocaten ICT-recht.


Jolien Kraaijvanger
Jolien Kraaijvanger

“De advocatuur heeft mij altijd getrokken. Ik vind het leuk om nauw betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van verschillende ondernemingen en zowel juridisch als praktisch en met klanten mee te denken. Het geeft mij energie om vervolgens middels de juiste strategie het beste resultaat voor hen te bereiken. Meestal is dit op adviserend of procederend niveau, maar ik onderhandel ook veel om een gang naar de rechter te voorkomen.

Het onderhandelen doe ik vaak in het kader van het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden of bijvoorbeeld het tot stand komen van ICT-contracten (zoals SLA’s). Door de afwisselende werkzaamheden, de verschillende klanten en de snel veranderende wet- en regelgeving, is iedere dag anders en blijft het werk uitdagend.“

Over Jolien

Jolien is sinds 2015 advocaat en heeft zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ICT-recht en privacyrecht. Hierbij ligt de nadruk op individueel- en collectief ontslag (waaronder reorganisaties), platformarbeid en e-commerce. Jolien werkt efficiënt en oplossingsgericht.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: