Menu
JPR Advocaten

Schoonheidsbehandeling van het faillissementsrecht

Geschreven op 7 juli 2015  •  Auteur: Tian Herstel
Schoonheidsbehandeling van het faillissementsrecht

(Dit artikel is gepubliceerd in Kijk op Oost Nederland, nummer 220, 2015).

De huidige faillissementswet is al meer dan 100 jaar oud. Hoog tijd voor een grondige facelift, zou je kunnen zeggen. Toch is het in al die tijd gebleven bij wat oppervlakkige aanpassingen. Of, om in de beeldspraak te blijven, hier en daar een botox-behandeling. De meest in het oog springende wijziging betreft in feite de invoering van de wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen. Dit lost voor natuurlijke personen het probleem op dat schuldeisers na opheffing van het faillissement tot in lengte van jaren hun schuldenaar kunnen blijven achtervolgen om voldoening van hun onbetaald gebleven vordering te krijgen. De schone lei maakt hier, mits de schuldenaar aan strenge eisen voldoet, een einde aan. Wat resteert is dan een zogenaamde natuurlijke verbintenis. Dat betekent dat betaling niet meer kan worden afgedwongen, maar dat een eventuele betaling niet als onverschuldigd betaald kan worden teruggevorderd.

Dat de wet in grote lijnen nog steeds hetzelfde is als ruim 100 jaar geleden, lijkt misschien curieus. Niettemin voldoet de wet in grote lijnen nog steeds aan het doel: het te gelde maken van het vermogen van de failliet ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Verdeling geschiedt dan door de curator volgens het wettelijke systeem van preferenties. De rechter-commissaris houdt hier toezicht op.

Een belangrijk gemis in de faillissementswet is gelegen in de regeling van de surseance van betaling (ook wel uitstel van betaling genoemd). De surseance-regeling zou de ondernemer de gelegenheid moeten bieden om samen met een bewindvoerder, die door de rechtbank wordt aangesteld, orde op zaken te stellen met als doel om op termijn genoegdoening te geven aan de schuldeisers. In de regel is het, zeker in het huidige economische klimaat, noodzakelijk om het personeelsbestand in te krimpen en aan te passen aan de orderportefeuille. Naast het vaak voorkomende gebrek aan liquide middelen om de lopende verplichtingen te blijven voldoen, is dat bij de huidige regelgeving vaak een reden om op vrij korte termijn alsnog de surseance om te laten zetten in een faillissement. Door de specialisatievereniging van Insolventierechtadvocaten (INSOLAD) is een voorstel opgesteld waarin de surseance-regeling meer dan nu het geval is, zou moeten leiden tot een gecontroleerd reorganisatie-instrument, waarbij een faillissement zou kunnen worden voorkomen.

Daarnaast liggen vanuit de wetgever voorstellen voor om de pre-pack (de “voorgekookte” doorstart) te voorzien van een wettelijke basis en daarnaast om het mogelijk te maken om akkoord met de schuldeisers buitengerechtelijk te laten vaststellen. Dit laatste is op dit moment nog maar bij hoge uitzondering haalbaar.

Er wordt wel gewerkt aan de schoonheidsbehandeling van onze oude faillissementswet, maar snel gaat het niet. We moeten vooralsnog roeien met de riemen die we hebben.


Tian Herstel
Tian Herstel

“Mijn carrière ben ik begonnen als dienstplichtig jurist bij de Koninklijke Luchtmacht. Al snel volgde de advocatuur en heb ik veel contact met ondernemers. Met name de diversiteit van het ondernemersrecht en het sparren met DGA’s fascineert mij. Vanuit die interesse heb ik mij gespecialiseerd in onder meer insolventie, reorganisaties, fusies en overnames van bedrijven.

De grootste uitdaging als advocaat zijn de faillissementen. Wat zijn de mogelijkheden? Kan er een doorstart worden gemaakt? Na de aanstelling door de rechtbank sta je tijdelijk aan het roer van de onderneming. Jarenlang heeft de focus gelegen op een goede financiële afwikkeling van een faillissement, daarnaast speelt het maatschappelijke belang een steeds grotere rol. Onlangs ben ik aangetreden tot het dagelijks bestuur van JPR en lever ik met veel plezier een bijdrage aan de ambities van onze juridische specialisten.”

Over Tian

Tian is sinds 1997 actief als advocaat en werkzaam bij JPR Advocaten vanaf 2000. In 2008 is hij partner geworden en in 2018 toegetreden als lid van het Dagelijks Bestuur. Tian is uiterst gedreven en streeft er te allen tijde naar ondernemers te ondersteunen op het juridische vlak. Hij werkt 'to the point' en resultaatgericht.
Tevens is Tian bestuurslid van de Coöperatie Noaberkrediet; een netwerk dat is opgezet in de crisistijd om ondernemers te helpen. Hij houdt zich graag bezig met dit soort initiatieven. Zo weet hij wat er speelt in de regio en levert hij een bijdrage aan het ondernemerschap.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: