Menu
JPR Advocaten

Ontevreden over uw rechtsbijstandverzekering?

Geschreven op 14 februari 2014  •  Auteur: Pieter Leerink
Ontevreden over uw rechtsbijstandverzekering?

Bij gerechtelijke of administratieve procedures heeft u het recht van vrije advocaatkeuze. U moet dan wel eerst de zaak bij uw verzekeraar melden. Stuur daarbij een toelichting en relevante stukken mee. Geef aan dat de stukken vertrouwelijk behandeld moeten worden en vraag om toewijzing naar de advocaat van uw keuze. Verzekeraars zijn verplicht om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, te reageren. Intussen kunt u best alvast een oriënterend gesprek met de advocaat van uw keuze voeren. Bij JPR bent u aan het goede adres.


Is uw zaak in behandeling bij de rechtsbijstandverzekeraar, maar bent u ontevreden, neem dan ook contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Wij kunnen u helpen bij het inroepen van de zogenaamde geschillenregeling, die elke verzekeraar moet hanteren. Deze geschillenregeling geldt ook als er (nog) geen gerechtelijke of administratieve procedure loopt.
Het recht van vrije advocaatkeuze geldt ook bij procedures bij de kantonrechter (arbeidsrecht, huurrecht, en zaken met een belang tot € 25.000,-) en bij de bestuursrechter. Wij vinden het goed verdedigbaar dat ook procedures bij een bezwaarcommissie (bijv. van een gemeente) of een geschillencommissie (zoals het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) of tuchtrechtelijke procedures (zoals het Medisch Tuchtcollege) vallen onder de categorie zaken waarvoor de vrije advocaatkeuze geldt.


Sommige rechtsbijstandverzekeraars hebben (nog) in hun polisvoorwaarden staan dat advocaatkosten alleen worden vergoed als de verzekeraar besluit dat de zaak kan worden uitbesteed aan een advocaat. Dergelijke polisbepalingen zijn niet rechtsgeldig. Dat is recent nog eens door de hoogste Europese rechter expliciet uitgesproken (uitspraak Hof van Justitie van de Europese Unie, 7 november 2013, zaaknummer C-442/12).


Wel mogen verzekeraars beperkingen stellen aan de kosten die worden vergoed. Deze beperkingen mogen de in de wet verankerde vrijheid van advocaatkeuze niet van haar inhoud beroven.


In sommige polissen staan zodanig lage kostenmaxima (bij uitbesteding van de zaak aan een advocaat) dat naar ons oordeel sprake kan zijn van een niet geldige beperking van het fundamentele recht op vrije advocaatkeuze. Verdedigbaar is dat dergelijke producten niet verkocht mogen worden omdat ze niet passend zijn en niet in het belang van de klant.


Pieter Leerink
Pieter Leerink

“Goed luisteren, duidelijke taal en niet te ingewikkeld doen. Dat is mijn motto. Het leukste aan mijn vak vind ik om ingewikkelde zaken simpel te maken en samen met de klant een strategie te bepalen. Ik sta voor een efficiënte aanpak gericht op een duurzame oplossing.

Vaak treed ik op voor klanten die geconfronteerd worden met een schade of een claim. Juist dan neem ik de klant bij de hand en ontzorg. Juridische procedures zijn soms niet te voorkomen. Een van de leuke dingen van mijn vak is het schrijven van een goed processtuk en het pleiten voor de rechter.

Ik stop veel energie in het vinden van een oplossing van de zaak. Vanuit mijn ervaring met de afwikkeling van complexe schadezaken kan ik preventief problemen signaleren en oplossingen aanbieden. Ik gebruik mijn praktijkervaring ook in workshops en publicaties. Zo treed ik regelmatig op als spreker en/of docent voor ACIS-symposia, Stichting Assurantie Registratie en bij relaties uit de verzekeringsbranche.”

Over Pieter

Sinds 1993 is Pieter werkzaam bij JPR Advocaten, hij is gestart in de algemene praktijk. Al snel heeft hij zich toegelegd op het verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht. In het bijzonder heeft hij zich gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid, AOV en complexe (brand)schades. Pieter is vanaf 2000 partner van JPR en heeft van 2001 tot 2006 en van 2015 tot 2018 als lid van het Dagelijks Bestuur leiding gegeven aan JPR Advocaten.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: