Handelsnaambescherming tijdens de voorbereidingsfase van een onderneming

JPR advocaten

Eerder dit jaar schreven wij een blog over de bescherming van handelsnamen. De Handelsnaamwet biedt bescherming aan namen waaronder een onderneming wordt gedreven. Onder bepaalde omstandigheden biedt de Handelsnaamwet ook bescherming aan de handelsnaam die tijdens de opstartfase van een onderneming wordt gebruikt. Daarover gaat deze blog.

Voor het publiek kenbare voorbereidingshandelingen

De Hoge Raad liet zich al in 1985 uit over bescherming van een naam waaronder een onderneming in een voorbereidingsstadium naar buiten treedt. De naam waaronder een onderneming voorbereidingen treft om later bedrijfsmatige activiteiten uit te kunnen voeren, geniet bescherming. Hiervan is sprake wanneer de naam ook wordt gebruikt om met derden in contact te komen. Dit is terug te vinden in HR 19 april 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG5001, r.o. 3.4. Nog steeds is dit vaste jurisprudentie en lagere rechters volgen deze lijn. Als startende ondernemer is het belangrijk om te weten vanaf wanneer de naam van de onderneming beschermd is. Aan de hand van een recente uitspraak over twee tandartspraktijken wordt deze bescherming duidelijker.

Twee tandartspraktijken in de clinch

MGK Dental Clinic B.V. (hierna: MGK) is de eisende partij in deze kwestie. MGK voert een tandheelkundig centrum in Pijnacker. Dit centrum heeft zij begin 2022 overgenomen. Gedaagde drijft in Pijnacker een eenmanszaak onder de handelsnaam Tandartspraktijk ’t Centrum sinds juli 2013. Op 21 april 2022 liet MGK op de locatie waar zij haar praktijk wilde vestigen een banner ophangen. Op deze banner stond onder andere: “Hier bouwen wij aan… Tandheelkundig Centrum Pijnacker”. Zowel eiser als gedaagde hebben op 26 april 2022 de handelsnaam ‘Tandheelkundig Centrum Pijnacker’ geregistreerd in het handelsregister. Vervolgens heeft MGK in het regionale blad ‘Telstar’ op 9 juni 2022 een paginagroot bericht geplaatst. Daarin was de handelsnaam ‘Tandheelkundig Centrum Pijnacker’ verwerkt.

De belangrijkste vordering van MGK is een verbod voor gedaagde om gebruik te maken van de naam ‘Tandheelkundig Centrum Pijnacker’. Gedaagde vordert als tegeneis onder meer een verbod voor MGK om de handelsnaam ‘Tandheelkundig Centrum Pijnacker’ te gebruiken.

Voordat de rechter tot een oordeel komt, stelt hij dat het recht op een handelsnaam ontstaat door feitelijk gebruik in het economisch verkeer. Voor zover door het feitelijke gebruik de handelsnaam voor het publiek kenbaar wordt. Voor het verkrijgen van een handelsnaamrecht kan het voldoende zijn dat voorbereidingshandelingen worden getroffen in de aanloop naar het starten van een onderneming. Voor het publiek moet duidelijk zijn dat een bepaalde handelsnaam wordt gebruikt/gebruikt gaat worden.

Bericht in regionaal blad voldoende voor bescherming

De rechtbank oordeelt vervolgens dat het bericht in de ‘Telstar’ in voldoende mate de handelsnaam presenteert. Voor het publiek is het kenbaar dat de onderneming binnenkort wordt geopend met deze handelsnaam. De daadwerkelijke kennisname van het publiek blijkt eveneens uit verklaringen van patiënten van gedaagde. Concluderend heeft MGK rechtscheppend de handelsnaam gebruikt en kan zij een beroep doen op handelsnaambescherming.

De rechtbank oordeelt niet over de opgehangen banner. Dat komt omdat het besproken bericht al voldoende is voor voorbereidend gebruik van de handelsnaam. Deze banner zou ook onder voorbereidend gebruik kunnen vallen. Een handelsnaam kan namelijk op veel verschillende manieren worden gevoerd in het economische verkeer. De naam kan onder meer op gebouwen, briefpapier of andere reclame-uitingen voorkomen.

Les voor de beginnende ondernemer

Kortom, al in een vroeg stadium kan een handelsnaam worden beschermd. Voor startende ondernemers kan deze bescherming uitkomst bieden in geschillen met concurrenten die een verwarringwekkende naam gebruiken. Het is dan ook verstandig om op tijd de naam van jouw onderneming kenbaar te maken voor het publiek.

Heb je advies nodig over de bescherming van jouw bedrijfsnaam? Wij kunnen adviseren over specifieke gevallen van voorbereidend gebruik of de beschermingsomvang van een handelsnaam. Ook hebben we expertise op het gebied van andere kwesties die spelen rond handelsnamen. Neem vooral contact op met één van onze advocaten intellectueel eigendomsrecht voor meer informatie.

Kijk ook eens naar onze algemene pagina over handelsnamen en naar een eerdere blog over het gebruiken van achternamen als handelsnaam.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.