Menu
JPR Advocaten

Handelsnaamrecht

Een advocaat handelsnaamrecht houdt zich voornamelijk bezig met handelsnamen en domeinnamen. Het handelsnaamrecht wordt voornamelijk geregeld in de Handelsnaamwet. In de Handelsnaamwet staan regels over het gebruik van handelsnamen, zoals regels over: handelsnaaminbreuk, verwarringsgevaar en misleiding. Op deze pagina zal het handelsnaamrecht aan bod komen.

Wat is een handelsnaam?

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. De naam moet worden gebruikt om een onderneming (zelf en dus niet een product van de onderneming) te onderscheiden. Tegenwoordig kan ook een domeinnaam als een handelsnaam worden gekwalificeerd.

Hoe ontstaat de bescherming van een handelsnaam?

Een handelsnaam geniet bescherming van het handelsnaamrecht indien een onderneming een handelsnaam stelselmatig en duurzaam voert in haar afzetgebied. Een handelsnaam hoeft dus niet in het handelsregister te staan ingeschreven om handelsnaambescherming te genieten. De bescherming van het handelsnaamrecht is verder beperkt tot het afzetgebied waarin een handelsnaam wordt gebruikt. Indien bijvoorbeeld een ‘cafetaria Cees’ in Groningen wordt geëxploiteerd, kan deze cafetaria iemand in Maastricht niet verbieden om een ‘cafetaria Cees’ te openen. Het afzetgebied, en dus de beschermingsomvang van het handelsnaamrecht, van de eerste cafetaria is dan namelijk beperkt tot Groningen en omgeving.

Handelsnaaminbreuk en verwarringsgevaar

Artikel 5 Handelsnaamwet luidt als volgt:

‘Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.’

Artikel 5 Handelsnaamwet verbiedt het om een handelsnaam te voeren die kan zorgen voor verwarringsgevaar met een onderneming die eerder dezelfde of een vergelijkbare handelsnaam voerde. Mochten twee handelsnamen zo erg op elkaar lijken, dat men kán denken dat sprake is van dezelfde eigenaar of van een economische verbondenheid tussen deze twee ondernemingen, dan kan er sprake zijn van verwarringsgevaar. In dat geval kan degene met het oudste recht de andere onderneming verbieden om een vergelijkbare handelsnaam te voeren. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina handelsnaaminbreuk.

NB: bij beschrijvende domeinnamen is meer vereist dan alleen verwarringsgevaar. Meer informatie over beschrijvende handelsnamen vindt u hier.

Gevolgen bij inbreuk op een handelsnaam

Indien verwarring valt te duchten met een oudere handelsnaam, kan de onderneming met het oudste handelsnaamrecht een verbod vorderen om de verwarringwekkende handelsnaam te gebruiken. Ook kan de onderneming met het oudste handelsnaamrecht vorderen dat de jongere handelsnaam wordt gewijzigd. Daarnaast kan de onderneming met het oudste handelsnaamrecht een schadevergoedingsvordering instellen.

Handelsnaam en merk

De houder van een ouder merk kan een jongere onderneming verbieden om gebruik te maken van een vergelijkbare handelsnaam. Andersom geldt hetzelfde: een onderneming met een ouder handelsnaamrecht kan het gebruik van een jonger merk met een vergelijkbare benaming verbieden.

Handelsnamen en merken worden vaak in een adem genoemd, maar er zijn veel verschillen. De belangrijkste verschillen zijn de volgende:

  • Een handelsnaam onderscheidt ondernemingen, terwijl een merk producten van een onderneming onderscheidt.
  • Een handelsnaamrecht ontstaat door de handelsnaam te gebruiken, terwijl een merk moet worden geregistreerd.
  • De bescherming van een handelsnaam is beperkt tot het afzetgebied waarin een handelsnaam wordt gebruikt. De bescherming van een merk geldt in beginsel voor het gebied waarvoor het merk is geregistreerd.

In een eventueel handelsnaamgeschil is het van belang om het onderscheid tussen handelsnamen en merken te kennen. Daarmee wordt voorkomen dat een beroep wordt gedaan op het verkeerde leerstuk.

Misleidende handelsnamen

Een handelsnaam mag verder niet misleidend zijn. Zo verbiedt artikel 3 Handelsnaamwet een handelsnaam te voeren die misleidende informatie verstrekt over de eigenaar van de onderneming. Artikel 4 Handelsnaamwet verbiedt een handelsnaam te voeren die misleiding kan veroorzaken over de rechtsvorm van een onderneming. Een B.V. mag bijvoorbeeld niet worden aangeduid als een stichting.

Overdracht van een handelsnaam

Een handelsnaam dient via een akte te worden overgedragen. Artikel 2 Handelsnaamwet vereist dat een handelsnaam alleen in verbinding met de hele onderneming kan worden overgedragen. Strikt genomen betekent dit dat een handelsnaam volgens de wet niet afzonderlijk kan worden overgedragen. Deze regel wordt echter niet (meer) door alle rechters toegepast. Men dient bij de overdracht van een handelsnaam wel bedacht te zijn op het risico dat een handelsnaam niet afzonderlijk kan worden overgedragen. Bij een overdracht van een handelsnaam dient de akte dan ook voorzieningen te treffen voor het geval geen rechtsgeldige overdracht tot stand kan komen, doordat niet de hele onderneming wordt overgedragen.

Voor het gebruik van een handelsnaam kan wel een licentie worden verleend.

Veel gestelde vragen

Dit zijn de meest gestelde vragen bij JPR Advocaten over het handelsnaamrecht:

  • Mag ik mijn achternaam gebruiken als handelsnaam? Een andere onderneming gebruikt deze handelsnaam namelijk ook.
  • Ik heb een bedrijf die de achternaam van de verkoper bevat gekocht. De verkoper blijft echter zijn achternaam gebruiken voor een concurrerende onderneming. Mag dat?
  • Mag ik een handelsnaam gebruiken die al door een andere onderneming in een andere branche wordt gebruikt?
  • Ik wil een handelsnaam gebruiken die al door een ander bedrijf in het buitenland wordt gebruikt. Het lijkt erop dat dat bedrijf wil uitbreiden. Mag ik deze handelsnaam gebruiken?

Slotsom

Onze intellectuele eigendomsrecht advocaten hebben ruime ervaring met handelsnaamgeschillen en andere handelsnaamkwesties. Voor vragen over het handelsnaamrecht, de keuze van een handelsnaam of handelsnaaminbreuk, kunt u bij onze advocaten intellectueel eigendomsrecht terecht.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Intellectueel Eigendom, ICT en Privacy
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: