Arbeidsrecht
4 juni 2014

Aansprakelijkheid schade werknemer na overval op apotheek

Ruben Schuurman
Aansprakelijkheid werkgever na overval | JPR Advocaten

Op 29 januari jl. heeft de Rechtbank Limburg een uitspraak gedaan die specifiek de zorg raakt: werkneemster is in dienst van een apotheek die 24 uur per dag is geopend. Op 12 februari 2012 had werkneemster dienst als nachtassistente. Omstreeks 3.00 uur ’s nachts zijn drie inbrekers via de achterzijde de apotheek binnengedrongen. Vanuit de apotheek konden zij via een trap naar de bovenverdieping, alwaar werkneemster zich bevond. De inbrekers hebben onder dreiging van een vuurwapen werkneemster gedwongen de kluis te openen. De werkneemster is vervolgens in paniek door het (openstaande) raam naar buiten gesprongen. Daarbij heeft zij haar rechter enkel verbrijzeld, een fractuur aan haar stuitje opgelopen en twee wervels gebroken. Werkneemster heeft werkgever voor haar schade aansprakelijk gesteld.

Aansprakelijkheid

Artikel 7:658 BW bepaalt dat werkgever in beginsel aansprakelijk is voor schade, die werknemer (in de uitoefening van de werkzaamheden) op de werkplek lijdt. Dit is anders indien werkgever kan aantonen dat hij voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen ter voorkoming van de schade. In de procedure staat vast dat werkgever ten aanzien van de voorzijde van het pand, welke dienst deed als apotheek, allerlei maatregelen getroffen had ten aanzien van specifieke apotheek-risico’s. Zo was er onder andere voldoende adequate verlichting, een gepantserd loket, camerabewaking en een overvalalarm. De achterzijde van het pand, dat niet dienst deed als apotheek, was minder zwaar beveiligd. Wel was sprake van adequate verlichting en onder andere dubbel glas. Ook kon de achterzijde van het pand slechts bereikt worden door een hoogteverschil van drie meter te overbruggen.

Oordeel rechter

Uiteindelijk komt de rechter tot het oordeel dat werkgever voldoende (veiligheids-)maatregelen had genomen. Openbaring van het onderhavige (overval)risico was volgens de rechtbank - in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Bankbranche en Detailhandel - niet zo inherent aan de activiteiten van een apotheker, dat werkgever zich in verdergaande mate had moeten beveiligen. Ook neemt de rechtbank mee dat in de omgeving (soortgelijke) apothekers niet eerder waren overvallen. De vordering van de werknemer werd afgewezen.

Overwegingen ten overvloede

In bovengenoemde uitspraak kon de werkgever inzichtelijk maken evident aandacht te hebben besteed aan voorkoming van gebruikelijke risico’s inherent aan het voeren van een apothekersbedrijf. Wat gebruikelijke risico’s zijn, is echter grijs gebied en aan verandering onderhevig. Uit Belgisch onderzoek blijkt dat de risico’s bij (tankstations en) apotheken de laatste jaren sterk zijn toegenomen (www.nsz.be). Ook de Arbeidsinspectie wijst expliciet op de mogelijkheid van agressie en geweld in apotheken (www.inspectieszw.nl/actueel/campagnes/apotheken.aspx). Hoewel de onderhavige apotheker de dans ontsprong, betekent deze uitspraak niet dat apothekers, en/of soortgelijke zorgaanbieders, zich niet in steeds verdergaande mate (ook) dienen te ‘wapenen’ tegen soortgelijke incidenten als het onderhavige. Naast geld zijn opiaten immers gewilde materialen!

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.