Home
Karakter pensioenovereenkomst

Karakter Pensioenovereenkomst

De pensioenwet kent drie (hoofd-)soorten pensioenovereenkomsten. Het betreft de uitkeringsovereenkomst, de kapitaalovereenkomst en de premieovereenkomst. Na de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen blijft alleen de premieovereenkomst over.

Direct contact opnemen
Mirella-Christa-Doetinchem

Uitkeringsovereenkomst

Werkgever en werknemer spreken af dat de werknemer vanaf een bepaalde leeftijd een uitkering ontvangt waarvan de hoogte van de uitkering vooraf vaststaat. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het salaris en de doorgebrachte diensttijd. De gevolgen van de toename van de levensverwachting komen voor risico van de werkgever. Dit geldt ook voor tegenvallende beleggingsresultaten of een lage (reken-)rente. Deze risico’s vertalen zich doorgaans in een hogere premie.

Kapitaalovereenkomst

Bij een kapitaalovereenkomst komen werkgever en werknemer overeen dat werknemer bij de pensioengerechtelijke leeftijd de beschikking heeft over een bepaald kapitaal. Vooraf wordt berekend welke kapitaal nodig is om de gewenste uitkering aan te kopen. De pensioenuitvoerder bepaalt de premie die benodigd is om dit kapitaal op de pensioendatum te bereiken. De werknemer kan dan met dit kapitaal een pensioenuitkering aankopen. De hoogte van de aan te kopen uitkering is echter uiteindelijk afhankelijk van de op het moment van aankoop geldende tarieven. Die tarieven zijn (onder meer) afhankelijk van de hoogte van de rente en de levensverwachting. 

Premieovereenkomst

Bij een premieovereenkomst betaalt de werkgever maandelijks een premie aan de pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder belegt de premie voor de werknemer. De ingelegde premie en de beleggingsopbrengsten vormen een kapitaal. Met dit kapitaal kan de werknemer dan een pensioenuitkering aankopen, waarbij de op dat moment geldende tarieven de hoogte van de uitkering bepalen.

Verbeterde Premieovereenkomst

Het beschikbare kapitaal bij een kapitaal overeenkomst of premieovereenkomst kan op de pensioendatum ook worden gebruikt voor de financiering van een variabele uitkering. Een deel van het opgebouwde kapitaal wordt dan door belegd.

Wet Toekomst Pensioenen

De Wet Toekomst Pensioenen beoogt een einde te maken aan de uitkeringsovereenkomsten en kapitaalovereenkomsten. In de toekomst is het uitsluitend nog mogelijk om premieovereenkomsten uit te voeren. De genoemde risico’s komen dan in alle gevallen bij de deelnemers te liggen. 

Sjoerd van der Vegt
Wij staan voor je klaar

Meer weten over de verschillende pensioenovereenkomsten?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.