Home
Pensioendriehoek

Pensioendriehoek

Tussen werkgever en werknemers gelden vaak afspraken over pensioen. Een pensioenuitvoerder voert deze afspraken over pensioen uit. Op de pensioenuitvoerder rusten daardoor verplichtingen ten opzichte van de werknemer, ook wel deelnemer genoemd. Doordat drie partijen zijn betrokken bij een pensioenregeling spreekt men vaak van de pensioendriehoek. 

Direct contact opnemen
Tian-Doetinchem

Pensioenovereenkomst

De pensioenovereenkomst is de afspraak tussen werkgever en werknemer over pensioen. In deze afspraak ligt vast wie de pensioenuitvoerder is. Ook maken werkgever en werknemer afspraken over de premie en bijvoorbeeld het recht om de afspraken eenzijdig te wijzigen.

Vaak maken sociale partners binnen een bedrijfstak afspraken over pensioen. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan deze afspraken verplichtstellen voor een hele bedrijfstak. Een dergelijke verplichtstellingsbeschikking stelt de pensioenwet gelijk aan een pensioenovereenkomst.

De pensioenovereenkomst kent nu nog drie karakters. Een premieovereenkomst, een kapitaalovereenkomst of een uitkeringsovereenkomst. Na invoering van de Wet Toekomst Pensioen blijft uitsluitend nog de premieovereenkomst over.

Uitvoeringsovereenkomst

In de uitvoeringsovereenkomst maken werkgever en de pensioenuitvoerder afspraken over de uitvoering van de pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Is sprake van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds dan liggen de afspraken en verplichtingen vaak vast in statuten en/of een uitvoeringsreglement.

Niet alle verplichtingen liggen vast in de uitvoeringsovereenkomst. De pensioenwet zelf stelt aan de pensioenuitvoerder hoge eisen, bijvoorbeeld ten aanzien van communicatie. Bovendien houdt DNB toezicht op de pensioenuitvoerders.

Pensioenreglement

Het pensioenreglement is het sluitstuk in de pensioendriehoek. In het pensioenreglement ligt uiteindelijk vast wat de deelnemer mag verwachten van de pensioenuitvoerder. In beginsel is het pensioenreglement leidend voor de aanspraken op pensioen. De pensioenuitvoerder is verantwoordelijk voor het in overeenstemming zijn van het pensioenreglement met de pensioenovereenkomst.

Sjoerd van der Vegt
Wij staan voor je klaar

Meer weten over de pensioendriehoek?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.