Home
Wet Toekomst Pensioenen

Wet Toekomst Pensioenen

De Wet Toekomst Pensioenen is op 30 mei 2023 aangenomen door de Eerste Kamer. Op 1 juli 2023 is de wet in werking getreden met een transitieperiode die kan oplopen tot vijf jaar.

De impact van de Wet Toekomst Pensioenen is fors. De wijze waarop pensioenaanspraken worden verworven, verandert aanzienlijk, niet alleen naar de toekomst, maar mogelijk ook naar het verleden.

Direct contact opnemen
Jesse-Rene-Utrecht

Pensioenovereenkomst

De pensioenwet kent nu nog drie verschillende soorten pensioenovereenkomsten, de uitkeringsovereenkomst, de kapitaalovereenkomst en de premieovereenkomst.

Sinds de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen bestaat uitsluitend nog de mogelijkheid tot het afspreken van een premieovereenkomst. Dit betekent dat iedere werknemer in Nederland die via de werkgever pensioenaanspraken opbouwt dit doet door middel van het inleggen van premie in een soort van persoonlijke pensioenpot.

Sjoerd van der Vegt
Wij staan voor je klaar

Meer weten over de Wet toekomst pensioenen?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Gratis gesprek aanvragen

Premie

Bij de meeste pensioenfondsen wordt op dit moment een doorsneepremie betaald. Dit betekent dat de premie voor iedere deelnemer in de regeling gelijk is. Dit noemt men een doorsneepremie. De gedachte hierachter is solidariteit.

Pensioenregelingen kunnen ook door verzekeraars worden uitgevoerd. Vaak voeren verzekeraars ook nu al een premieovereenkomst uit. Daarbij geldt vaak een leeftijdsafhankelijke premie. Deze premie is gestaffeld op basis van leeftijdscategorieën.

De Wet Toekomst Pensioenen beoogt een leeftijdsonafhankelijke gelijkblijvende premie. Voor iedere deelnemer geldt dus eenzelfde premiepercentage. Strikt genomen is dit niet langer een doorsneepremie. De premie wordt immers in de persoonlijke pensioenpot belegd en solidariteit ontbreekt grotendeels.

De leeftijdsonafhankelijke gelijkblijvende premie zal ook gelden voor bestaande premieovereenkomsten. Werkgevers met een bestaande premieovereenkomst kunnen echter voor werknemers die al dienst zijn, gebruikmaken van het overgangsrecht en de premiestaffel blijven hanteren. Voor nieuwe werknemers moeten zij ook de leeftijdsonafhankelijke gelijkblijvende premie gaan toepassen.

Invaren

Uitgangspunt van de Wet Toekomst Pensioenen is dat aanspraken die in het verleden zijn opgebouwd in uitkeringsovereenkomst of kapitaalovereenkomst worden overgedragen in de premieovereenkomst. Bestaande aanspraken worden aldus ingevaren in de persoonlijke pensioenpot. Daarmee komt de aanspraak op een “gegarandeerde” uitkering over het verleden ook te vervallen. Invaren is een keuze die moeten worden gemaakt in het kader van het opstellen van het transitieplan.

Transitieplan

In de Wet Toekomst Pensioenen krijgen Sociale Partners en werkgevers vier of vijf jaar de tijd om over te stappen naar een premieregeling. Om deze overstap te realiseren dient ruim daarvoor een transitieplan te worden opgesteld. Het transitieplan regelt onder meer of wordt ingevaren en op welke wijze deelnemers worden gecompenseerd. Onderdeel vormt een overzicht van de financiële gevolgen per leeftijdsgroep.

Vraag een gratis gesprek aan

Wil jij precies weten wat de Wet Toekomst Pensioenen betekent voor jouw organisatie? Onze specialisten staan je vrijblijvend te woord. Vul het onderstaande formulier in voor een gratis oriënterend gesprek.