Menu
JPR Advocaten

Internationaal recht

Internationaal recht

Internationaal recht: een vak apart

Nederland is van oudsher een handelsland. Eeuwenlang drijven we al handel met de landen om ons heen en daarbuiten. Als problemen ontstaan tussen partijen uit verschillende landen is sprake van een geschil op het gebied van internationaal recht.

Op alle rechtsgebieden die door de advocaten van JPR advocaten bestreken worden, kunnen zich complicaties op het gebied van het internationaal recht voordoen. Wat zijn bijvoorbeeld de regels voor ondernemen in het buitenland? Wat als men buitenlandse werknemers in dienst neemt? Welk recht is dan van toepassing? En welke rechter is bevoegd? Waar moet ik op letten als ik een bedrijf wil starten in Duitsland? Wat te doen met een faillissement van een buitenlandse leverancier? Gelden de Nederlandse regels voor het overeenkomen van algemene voorwaarden ook als wordt gecontracteerd met een buitenlandse vennootschap? Hoe werkt het Weens Koopverdrag? Kan een internationaal eigendomsvoorbehoud worden gemaakt? Wat zijn de regels voor een grensoverschrijdende fusie? Hoe moet een huwelijk naar buitenlands recht worden afgewikkeld? Kan ik ook opkomen tegen een buitenlandse partij die inbreuk maakt op mijn auteursrecht? Welk recht is van toepassing indien ik letsel heb opgelopen door een buitenlands product?

Voor de antwoorden op al dit soort vragen dienen we internationaal recht toe te passen.

Internationaal recht: twee hoofdstromingen

Het internationaal recht valt uiteen in twee hoofdstromingen, te weten het internationaal publiekrecht en het internationaal privaatrecht.

Internationaal publiekrecht

Het internationaal publiekrecht wordt meestal aangeduid met de term Volkenrecht. Bekendste voorbeeld waarbij we het internationaal publiekrecht tegenkomen in de samenleving is het Joegoslavië-tribunaal. Voor het overige betreft het met name staten en internationale (humanitaire) organisaties. De gewone burger of ondernemer komt vrijwel nooit in aanraking met het internationaal publiekrecht.

Internationaal privaatrecht

Het internationaal privaatrecht stelt nationale regels om te kunnen bepalen welk recht van toepassing is op een privaatrechtelijke aangelegenheid waarbij personen of ondernemingen betrokken zijn uit verschillende landen dan wel van verschillende nationaliteiten.

Internationaal privaatrecht

Op 1 januari 2012 is Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek in werking getreden. Dit boek bevat regels om te bepalen welk rechtsstelsel van toepassing is op een rechtsverhouding met een internationale dimensie. De termen conflictenrecht, conflictregels of verwijzingsregels worden hiervoor ook gebruikt.

Naast de regels van internationaal recht in Boek 10 bestaan nog altijd internationale en Europese regelingen. Boek 10 bepaalt dat deze internationale en Europese regelingen voorrang hebben ten opzichte van Boek 10. In geval van een internationaal geschil is het dan ook zaak om eerst na te gaan welke internationale of Europese regels er gelden.

Europees recht als onderdeel van het internationaal recht

Het Europees recht neemt in het internationaal recht een bijzondere positie in. De afgelopen decennia is sprake geweest van een europeanisering, waarmee onder meer wordt bedoeld dat de Europese wetgeving is toegenomen. Europese wetgeving is voor Nederland van groot belang. Iedere nationale regel die in strijd is met het recht van de Europese Unie wordt buiten toepassing gelaten. Daarmee is Europese wetgeving een van de belangrijkste pijlers indien sprake is van een Europees geschil.

Europese wetgeving bestaat uit verschillende rechtsbronnen. Het primaire recht van de Europese Unie bestaat uit de oprichtingsverdragen. Het secundaire recht van de Europese Unie bestaat uit bindende verordeningen, richtlijnen en beschikkingen als ook uit niet-bindende resoluties en adviezen.

Kennis van Europese wetgeving

De advocaten van JPR zijn uiteraard thuis in de nationale conflictregels en zijn op de hoogte van de actuele stand van de Europese wetgeving. Voor ondernemen in het buitenland, zoals het starten van een bedrijf in Duitsland, bent u bij ons aan het juiste adres. Voor meer informatie over Europese wetgeving kunt u terecht onder het kopje “Europese wetgeving”.

International Practice Group (IPG)

Om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft JPR zich internationaal verbonden in de International Practice Group (IPG). Zo kunnen wij cliënten bij het ondernemen in het buitenland nog beter van dienst zijn. Ontstaat een geschil dan kan de advocaat van JPR bepalen welk recht er van toepassing is. Ook kan de advocaat nagaan welke rechter bevoegd is. Zou daaruit blijken dat sprake is van een buitenlands rechtsstelsel en/of een buitenlandse rechter, dan hebben wij via de International Practice Group contacten met buitenlandse advocaten. Wij kunnen u dan naar een van onze buitenlandse collega’s doorverwijzen of samen met deze buitenlandse collega optrekken. Bent u op zoek naar een advocaat in het buitenland, dan horen we dat graag.

Alpmann Fröhlich Rechtsanwälte

De meeste zaken doen we van oudsher met onze oosterburen. Zeker in onze vestigingsregio, Oost-Nederland, zijn de geschillen die een Duits aspect hebben talrijk. Een bedrijf starten in Duitsland, een in Duitsland woonachtige werknemer aannemen of ontslaan, Duitse algemene voorwaarden voorgelegd krijgen, in Duitsland getrouwd zijn, het zijn allemaal voorbeelden die zich in onze praktijk voordoen. Voor de zaken met een Duits aspect schakelen wij de hulp in van Alpmann Fröhlich Rechtsanwälte. Bij Alpmann Fröhlich Rechtsanwälte zijn advocaten werkzaam die de Nederlandse taal beheersen. Zo worden onze cliënten over de grens bijgestaan in hun eigen taal.

Ondernemen in het buitenland

Internationaal handel drijven is uw business. De juridische advisering daaromtrent behoort tot onze kernactiviteit. Voor meer informatie over het zaken doen buiten de landsgrenzen kunt u terecht onder het kopje “ondernemen in het buitenland”.

Internationaal recht is een vak apart. De specialisten van JPR zijn goed ingevoerd in internationale en Europese wetgeving. Dat begint in de meeste gevallen bij de beoordeling van het toepasselijke recht en, indien geprocedeerd zal gaan worden, de bevoegde rechter. Via bijvoorbeeld algemene voorwaarden, het Weens Koopverdrag, de Rome I of Rome II Verordening, de EEX Verordening, Brussel I en II en de regels voor internationale zaken in ons Burgerlijk Wetboek wordt nagegaan hoe een specifiek probleem aangepakt dient te worden.

Of het een internationale handelszaak betreft, een internationale familiekwestie betreft of sprake is van internationale arbeid. Wij zijn u graag van dienst.

En zou onverhoopt blijken dat een ander dan het Nederlandse rechtsstelsel van toepassing is en/of een andere rechter bevoegd is, dan beschikken wij over partners over de hele wereld (International Practice Group) en dichtbij (Alpmann Fröhlich Rechtsanwälte en International Desk) om u alsnog van dienst te kunnen zijn. Bij JPR bent u daarom aan het goede adres als u van plan bent in het buitenland te gaan ondernemen of als u al in het buitenland onderneemt.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: