Arbeidsrecht
18 april 2024

Transavia krijgt boete van € 46.000 voor het inzetten van stagiairs als werknemers

Eva Lammers

Afgelopen week werd het breed uitgemeten in het nieuws en op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie: Transavia krijgt een boete van € 46.000,- omdat de luchtvaartmaatschappij gedurende enkele maanden 60 stagiairs hetzelfde werk liet verrichten als gewone werknemers.  Het blijft niet alleen bij de boete: Transavia moet ook nog met terugwerkende kracht het juiste salaris voldoen aan de werknemers. Dit bedrag komt uit op zo'n € 623.000. Hieruit blijkt dat het een dure aangelegenheid kan zijn als stagiairs worden ingezet voor het werk van werknemers. Het is daarom essentieel om een helder beeld te krijgen wat het verschil is tussen een stagiair en een werknemer.

Arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst?

In de wet is geen definitie opgenomen voor de stageovereenkomst. Dat is anders voor de arbeidsovereenkomst. De wet bepaalt dat van een arbeidsovereenkomst sprake is als aan de volgende voorwaarden is voldaan: de ene partij verricht arbeid in dienst van de andere partij waarvoor hij loon ontvangt en er bestaat een gezagsverhouding tussen partijen. 

Zelfs als de overeenkomst wordt aangeduid als een stageovereenkomst, kan toch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de genoemde voorwaarden is voldaan. In 2016 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid criteria opgesteld om vast te kunnen stellen of er sprake is van een stageovereenkomst. Deze criteria zijn als volgt:

  • Er is sprake van een stageovereenkomst;
  • Er is een duidelijk opleidingsplan waarin de specifieke leerdoelen worden benoemd;
  • De focus van de stage ligt op leren, in plaats van op werken;
  • De taken van de stagiair zijn ontworpen om het leerproces te bevorderen en verschillen daarvan van productief werk, dat voornamelijk gericht is op omzet of winst;
  • De begeleiding van de stagiair is gericht op leren, en niet op het behalen van productie;
  • De stagiair neemt een aanvullende positie in, zonder hiervoor de plaats van de ‘gewone werknemer’ in te nemen;
  • Bij voorkeur (dit is niet vereist) worden afspraken vastgelegd in een overeenkomst tussen het opleidingsinstituut en de ‘werkgever’;
  • Er vindt tussentijds en aan het eind van de stage een evaluatie plaats;
  • Er wordt beoordeeld of en hoe de stagiair de leerdoelen heeft behaald. 
Eva Lammers

Meer weten over dit onderwerp? 

Wij staan je graag te woord. Wil jij graag weten of je stageovereenkomsten voldoen aan de eisen? Of heb je andere vragen? Eva helpt je graag.

Contact Eva

Het leeraspect tegenover een bijdrage aan de bedrijfsactiviteiten

Voor de beoordeling van de vraag of de overeenkomst een stageovereenkomst is, komt het volgens vaste rechtspraak aan op de vraag of de werkzaamheden van de stagiair naar de bedoeling van partijen zijn gericht op het uitbreiden van de eigen kennis en ervaring van de leerling, mede met het oog op de voltooiing van de opleiding.

Het leeraspect staat bij een stageovereenkomst dus centraal. Als iemand echter een bijdrage levert aan de bedrijfsactiviteiten van een werkgever staat het leeraspect niet centraal en is er juridisch gezien sprake van een arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft in dat geval recht op het wettelijk minimumloon.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Het onjuist kwalificeren van een (arbeids)overeenkomst kan grote (financiële) gevolgen hebben voor werkgevers. Al eerder hebben wij in een artikel over de krantendepothouders kort stilgestaan bij de verschillen tussen een overeenkomst van opdracht en een arbeidsovereenkomst. Uit het voorbeeld van Transavia blijkt daarnaast dat ook stageovereenkomsten die eigenlijk arbeidsovereenkomsten zijn, tot problemen kunnen leiden. Bijvoorbeeld omdat er sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst zonder dat de werkgever dit door heeft. Maar ook, als de stagiair een werknemer blijkt te zijn, omdat de Nederlandse Arbeidsinspectie boetes op kan leggen vanwege het betalen van werknemers onder het minimumloon. Het is om die reden ontzettend van belang dat een stage ook echt een stage is (waarbij het leeraspect centraal staat) en om dat goed in de stageovereenkomst vorm te geven. 

Wat kan JPR voor jou betekenen?

Wil je een stageovereenkomst laten opstellen/checken of heb je overige vragen met betrekking tot dit onderwerp? De arbeidsrechtspecialisten van JPR helpen je hier graag bij. 

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Joke Schraagen.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.