8 maart 2021

WHOA: inhoud akkoord vormvrij; wat is er mogelijk?

David Vrijbergen
WHOA: inhoud akkoord vormvrij | JPR Advocaten

Afgelopen week verscheen weer een aantal WHOA-uitspraken. De WHOA maakt het mogelijk om een faillissement te voorkomen door een gerechtelijk akkoord te treffen voor de schulden. Dat de WHOA ook bruikbaar is voor slechts een deel van de schulden blijkt uit de uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Deze uitspraak is o.a. interessant voor de praktijk, doordat de uitspraak bevestigt dat:

  • de ondernemer zelf kan kiezen voor welke schulden hij/zij het akkoord aanbiedt;
  • de ondernemer veel vrijheid heeft ten aanzien van de inhoud van het akkoord; en
  • de eventuele regeling niet altijd direct volledig betaald hoeft te worden.

Deel schuldeisers uitsluiten

Zijn er een aantal schulden die volgens de ondernemer, op basis van redelijke gronden, geen onderdeel moeten uitmaken van het akkoord? Dat kan. De WHOA maakt dit onderscheid mogelijk indien (1) twee derde van deze schuld-‘klasse’ instemt of (2) hiervoor een redelijke grond bestaat. De ondernemer moet zijn keuze voor zo’n voorstel goed onderbouwen; zowel aan de betrokken schuldeisers, als aan de rechtbank.

Tussentijds voorleggen aan de rechtbank

Indien de ondernemer(s adviseur) twijfelt aan de inhoud van het voorgestelde akkoord, biedt de WHOA de mogelijkheid zo’n voorstel tussentijds voor te leggen aan de rechtbank. Dat vergroot niet alleen de slagingskans van zo’n akkoord, maar biedt de ondernemer ook duidelijkheid. De rechter toetst ambtshalve of zo’n voorstel aan alle formaliteiten voldoet. De partijen waarvoor de regeling gevolgen heeft, mogen hierop hun zienswijzen geven. Hierop volgt een bindende uitspraak.

Oordeel uitspraak

De uitspraak van de rechtbank Rotterdam ziet op een seizoensgebonden onderneming die, mede door de COVID-19 pandemie, financiële problemen heeft. De ondernemer wil graag een akkoord aanbieden voor haar schulden tot en met 12 november 2020. De schulden die na deze datum ontstaan lost de ondernemer apart af en vallen buiten het akkoord. De ondernemer maakt gebruik van de mogelijkheid dit onderdeel van het akkoord tussentijds voor te leggen. De rechtbank wijst het verzoek vervolgens toe doordat sprake is van een redelijke grond.

Vormvrij akkoord en geen direct volledige betaling

Uit de uitspraak blijkt verder dat de ondernemer en zijn adviseurs creatief waren bij de inhoud van het akkoord. Zij hielden niet alleen bepaalde schuldeisers buiten hun regeling, maar troffen ook een inventieve regeling met de bank. Zo droeg de onderneming een vordering van de bank van meer dan € 10.000.000,00 voor € 1,00 over aan de aandeelhouders. Daaraan kleeft wel een variabele koopsom-voorwaarde van 45% die is gekoppeld aan de toekomstige omstandigheden. Als de onderneming in de toekomst winstgevend of verkocht wordt, krijgt de bank dus alsnog circa € 4.500.000,00.

Slotsom

De uitspraak toont het belang van de timing van financieel en juridisch advies. Alle schuldeisers en aandeelhouders van de onderneming zijn namelijk gebonden aan het akkoord, ook degenen die hier niet mee instemden. Een tijdige voorbereiding leidt daarbij vaak tot creatieve en gunstige oplossingen.

Heeft u juridisch advies nodig over een WHOA-traject of het insolventierecht? Neemt u dan contact op met onze gespecialiseerde advocaten. Wij denken graag met u mee en adviseren u vooral graag op tijd.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.