Ondernemingsrecht
3 maart 2021

WHOA: een goede voorbereiding is het halve werk

Sebastiaan Vos
Pre-check op WHOA essentieel voor slagen | JPR Advocaten

De per 1 januari van dit jaar in werking getreden Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt schuldenaren de mogelijkheid aan hun schuldeisers een door de rechter goedgekeurd dwangakkoord op te leggen. Daarmee wordt een schuldsanering bindend voor alle schuldeisers, ook voor diegenen die het niet met die sanering eens zijn.

Inmiddels blijkt dat veel MKB-bedrijven, die door de coronamaatregelen ernstig in de problemen zijn gekomen, driftig gebruik maken van deze nieuwe wet. Niet alleen om te kunnen overleven, maar ook om een onderneming zonder faillissement te kunnen staken.

Strenge eisen

Het gedwongen genoegen moeten nemen met minder dan waar je recht op hebt, is een ingrijpende beslissing, die de rechter weloverwogen zal moeten nemen. De wetgever heeft dan ook strenge eisen gesteld aan de wijze waarop de sanering en de stemming tot stand komen.

Gedegen voorbereiding, transparantie en een volledige en correcte voorstelling van zaken voor de schuldeisers zijn essentieel, zo blijkt uit de beslissing van de rechtbank Den Haag van 2 maart 2021 om het akkoord in de eerst bekende Nederlandse WHOA-zaak niet goed te keuren.

Wat ging er zoal mis?

In de ogen van de rechtbank werd onvoldoende klare en te veel chaotische wijn geschonken. Zo had de schuldenaar niet de correcte schuldpositie van alle schuldeisers in beeld en had de rechtbank het gevoel dat de schuldenaar de schuldeisers trachtte over te halen met zicht op overleven van hun afzetmogelijkheid, terwijl de onderneming van schuldenaar overduidelijk niet meer levensvatbaar was.

De rechtbank was er daardoor niet van overtuigd dat bij het schenken van zorgvuldige klare wijn de uitslag van de stemming hetzelfde zou zijn geweest. En dan gaat de sanering dus niet door.

Wanneer zijn schuldeisers beter af?

Uiteindelijk is de hamvraag of de schuldeisers met de aangeboden regeling beter af zijn dan met een insolventie van de schuldenaar. De rechtbank moet niet alleen daarvan worden overtuigd, maar ook van het feit dat de schuldeisers op basis van volledige en juiste openheid van zaken hun stem daarover hebben kunnen uitbrengen.

Het instellen en uitvoeren van een WHOA-traject vereist specialistische kennis op het gebied van herstructurering. JPR heeft een gespecialiseerd team dat graag met u kijkt naar de mogelijkheden om een WHOA-traject te starten.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.