Arbeidsrecht Ontslag
30 april 2015

Wat te doen met een slapend dienstverband vóór en na invoering van de WWZ

JPR Advocaten
Wat te doen met een slapend dienstverband? | JPR Advocaten

Van een slapend dienstverband is sprake wanneer de werknemer niet meer in staat is om passende werkzaamheden uit te voeren en de werkgever geen loon meer hoeft te betalen. Dit kan bijvoorbeeld na twee jaar ziekte de situatie zijn.

Soms worden dienstverbanden vele jaren slapend gelaten omdat geen van beide partijen de noodzaak inziet van een beëindiging. De werkgever heeft niet meer de verplichting om loon door te betalen en de werknemer ontvangt een uitkering. De re-integratieinspanningen verdwijnen daardoor naar de achtergrond. Dit houdt echter wel een risico voor beide partijen in omdat met het einde van de loondoorbetalingsverplichting niet de re-integratieverplichtingen eindigen. Onder het huidige recht wordt in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid zonder uitzicht op herstel daarom vaak toch gestuurd op beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit kan door opzegging met toestemming van het UWV dan wel door de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door de kantonrechter. Behoudens bijzondere omstandigheden komt de betreffende werknemer geen ontslagvergoeding toe.

Per 1 juli 2015 is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst, kortgezegd, op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet of wordt beëindigd. De transitievergoeding is ook verschuldigd indien het een werknemer betreft wiens dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid eindigt. Dus ook bij beëindiging van een slapend dienstverband heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

Heeft een werkgever nog een slapend dienstverband zonder uitzicht op herstel, dan doet de werkgever er goed aan om vóór 1 juli 2015 een verzoek om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst bij het UWV in te dienen of de kantonrechter vóór 1 juli 2015 te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Alsdan ontkomt u aan de transitievergoeding. Bovendien hebt u nu nog de keuze tussen opzegging na verkregen toestemming van het UWV en ontbinding door de kantonrechter. Na 1 juli 2015 kan uitsluitend opzegging na toestemming van het UWV aan de orde zijn.

Maar wat nu als na 1 juli 2015 een slapend dienstverband ontstaat. Gaat u deze dan beëindigen en de transitievergoeding voldoen? Of laat u het dienstverband slapend tot de werknemer weer passende werkzaamheden kan verrichten, met de kans dat de werknemer arbeidsongeschikt blijft tot de pensioengerechtigde leeftijd waarop geen transitievergoeding hoeft te worden betaald? De praktijk zal dit moeten leren.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.