Vloggen met kinderen in beeld? Mogelijk privacy inbreuk door toekomstig risico van pestgedrag, ridiculisering of pedofilie!

JPR advocaten
Vloggen met kinderen in beeld? Mogelijk privacy inbreuk! | JPR Advocaten

In een recente uitspraak oordeelde de rechtbank dat het maken van videologboeken (‘vloggen’) waarin kinderen voorkomen, inbreuk maakt op de privacy van de kinderen. De moeder dient de vlogs waarin de kinderen voorkomen te verwijderen. In dit artikel wordt meer verteld over de achtergrond van deze uitspraak.

Feiten

Vader en moeder zijn gescheiden. Zij hebben twee kinderen van twee en vier jaar oud, waarover zij het gezamenlijk gezag uitoefenen. Moeder heeft een eigen openbaar vlogkanaal. In deze vlogs kwamen ook de kinderen voor. Vader verzoekt moeder het beeldmateriaal waarop de kinderen te zien zijn, te verwijderen. Moeder voldoet niet aan dit verzoek, waarop vader  een procedure start.

Standpunt vader

Volgens vader is sprake van inbreuk op de privacy van de kinderen. De vader vreest ervoor dat de filmpjes waarin de portretten van de kinderen voorkomen, op het internet gaan rondzwerven. Hierdoor kunnen de kinderen in de toekomst voorwerp worden van pestgedrag en pedofilie, aldus de vader.

Standpunt moeder

Moeder stelt dat zij als buitenlandse moeder die in Nederland woont, aan haar volgers wil tonen hoe de Nederlandse cultuur is (bij de opvoeding van kinderen). De kinderen zijn opgegroeid met camera’s om zich heen. Volgens moeder heeft vader ook toestemming gegeven voor het maken van vlogs over de kinderen. Van het maken van vlogs heeft moeder inmiddels haar werk gemaakt. Verder stelt moeder dat de kinderen nog geen nadelige gevolgen hebben ondervonden van de vlogs. Ten slotte is de moeder van mening dat:

‘in de huidige maatschappij waarbij een groot gedeelte van de wereld opgroeit met sociale media en waarin via de sociale media veel educatie wordt gegeven, waaraan de moeder probeert bij te dragen, er niet van haar mag worden geëist dat zij geen foto’s en/of video’s meer plaatst waarin de kinderen zichtbaar en/of hoorbaar zijn.’

Oordeel rechtbank

Volgens de rechtbank bestaat inderdaad het risico dat als gevolg van de vlogs, de kinderen in de toekomst voorwerp van pestgedrag, ridiculisering en – in mindere mate – pedofilie kunnen worden. De rechtbank kent in dit kader geen gewicht toe aan de (financiële) belangen van de moeder. Het recht van de kinderen op privacy, weegt zwaarder. Dat de kinderen nog geen nadelige gevolgen hebben ondervonden, maakt het oordeel niet anders. Deze nadelige gevolgen kunnen de kinderen namelijk in de toekomst ondervinden. De rechtbank wijst het verzoek van vader dan ook toe en legt aan de moeder een dwangsom van € 500,00 per dag op dat de moeder niet voldoet aan de uitspraak.

Slotsom

Het maken van vlogs over kinderen kan privacy-inbreuk opleveren, ook als beide ouders hun toestemming hebben gegeven voor het maken en plaatsen van de vlogs. De nadelige gevolgen van deze vlogs kunnen zich namelijk mogelijk in de toekomst voordoen. Om deze gevolgen te vermijden, kunnen publicaties van vlogs waarin kinderen in beeld komen, worden verboden.

Bij het maken van videomateriaal adviseren onze advocaten intellectuele eigendom en ICT u graag.   Bij publicaties in de media, is het vooral verstandig om op voorhand de juiste keuzes te maken. Publicaties kunnen namelijk vaak onomkeerbare (en financiële) gevolgen hebben.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.