Verspreiden intieme beelden van ex leidt tot schadevergoeding van €35.000

JPR Advocaten
Het Gerechtshof deed uitspraak over de zaak | JPR Advocaten

In een recent arrest moest het Gerechtshof Amsterdam oordelen over de aansprakelijkheid van iemand die seksueel getinte beelden van zijn ex heeft verspreid. Het Gerechtshof veroordeelde de verspreider van de intieme beelden onder meer tot een schadevergoeding van € 35.000,00. In dit artikel wordt dit arrest besproken.

Vastlegging intiem beeldmateriaal

De verspreider van de intieme beelden (‘de verspreider’), heeft intieme beelden van zijn ex op het internet verspreid. De verspreider en zijn ex hadden van 1999 tot en met 2008 een affectieve relatie. In deze periode hebben de verspreider en de ex hun seksleven een aantal keer op beeldmateriaal vastgelegd. De ex had als voorwaarde voor deze beelden bedongen, dat deze beelden niet verspreid mochten worden.

Verspreiding intiem beeldmateriaal

Toen de affectieve relatie in 2008 eindigde, heeft de verspreider de intieme beelden uit het huis van de ex ontvreemd. De verspreider heeft deze beelden vervolgens op het internet geplaatst, dit met vermelding van persoonsgegevens van de ex, zoals haar personalia, beroep en woonplaats. Deze intieme beelden zijn vervolgens verspreid. Dit heeft ertoe geleid dat bij het intypen van de naam van de ex, al dan niet in combinatie met seksuele termen, 200.000 websites te vinden waren die gerelateerd zijn aan de intieme beelden van de ex.

Procedure

De ex heeft een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt tegen de verspreider. De verspreider is door de rechtbank onder meer veroordeeld tot een schadevergoeding van € 35.000,00. Daarnaast werd de verspreider, onder verbeurte van een dwangsom, veroordeeld tot het aanschrijven van een aantal websites waarop het beeldmateriaal is te vinden, met het verzoek dit beeldmateriaal te verwijderen. De verspreider is tegen het vonnis van de rechtbank in hoger beroep gegaan. 

Oordeel Gerechtshof

Het Gerechtshof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank. Het Gerechtshof is ook van mening dat de verspreider onrechtmatig heeft gehandeld door de intieme beelden te verspreiden. De ex zal mogelijk levenslang de gevolgen van de verspreiding van de intieme beelden moeten dragen. Zo heeft de ex aangetoond dat zij is gediagnostiseerd met posttraumatische stress en depressiviteit. Daarnaast heeft de ex haar beroep grotendeels gestaakt wegens angst voor associatie met de intieme beelden, wanneer haar klanten zoeken naar de ex op het internet. In haar persoonlijke kringen heeft de ex ook aantoonbare vrees voor herkenning. 

 De verspreider is ook aansprakelijk voor de schade die de ex lijdt, als gevolg van de verdere verspreiding van de intieme beelden op het internet. In dat kader overweegt het Gerechtshof dat het voor de verspreider voorzienbaar was dat het beeldmateriaal zich verder zou verspreiden op het internet, omdat zulke beelden volgens het Gerechtshof al langere tijd gewild zijn. Door de persoonsgegevens van de ex bij het beeldmateriaal te vermelden, was de ex bovendien beter vindbaar in de zoekmachines op het internet. Dat de verspreider al meer dan 1.500 uren had geïnvesteerd in het aanschrijven van websites, maakte het oordeel van het Gerechtshof niet anders. 

Lijfsdwang

De ex heeft in hoger beroep gevorderd dat het gebod om voor verwijdering van het beeldmateriaal te zorgen, moet worden versterkt met lijfsdwang. Het Gerechtshof benadrukt dat lijfsdwang een uitzonderlijk middel is, dat wordt toegepast indien andere dwangmiddelen niet het gewenste resultaat opleveren. In het onderhavig geval heeft de ex echter ook een machtiging gekregen om namens (en op kosten van) de verspreider de websites waarop de intieme beelden staan aan te schrijven. Hierdoor heeft de ex alsnog een middel om het gewenste resultaat te krijgen en wordt voornoemd gebod niet versterkt met lijfsdwang. 

Slotsom

Het verspreiden van beeldmateriaal waarop seksuele activiteiten plaatsvinden, zonder de toestemming van de geportretteerde, kan onrechtmatig zijn en leiden tot schadeplichtigheid. Daarnaast kan aan de verspreider een gebod (onder verbeurte van een dwangsom) worden opgelegd om ervoor te zorgen dat dit beeldmateriaal van het internet wordt verwijderd. Het voldoen aan een dergelijk gebod kan wel veel tijd kosten. 

 Twijfelt u of inbreuk wordt gemaakt op een portretrecht of privacyrecht ? Neemt u dan contact op met onze advocaten privacyrecht en intellectueel eigendomsrecht. Onze advocaten IE/ICT-recht  kunnen voor u de juiste afweging maken tussen het recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.