Verplichtingen webshops, deel 5: garantieverplichtingen

JPR advocaten
Garantieverplichtingen voor webshops | JPR Advocaten

Deel 4 van de blogreeks ‘verplichtingen webshops’ ging over prijzen, onkosten en (retour)betalingen. Deze week komen de garantieverplichtingen van een webshop aan bod.

Wettelijke garantie

Een gekocht product moet voldoen aan wat een klant van het product had mogen verwachten. Het product moet bijvoorbeeld de eigenschappen bevatten die voor een normaal gebruik van het product nodig zijn. Daarnaast moet het compleet en niet beschadigd zijn.

De specifieke eisen die aan een product mogen worden gesteld, verschillen per product. Van een koelkast mag bijvoorbeeld worden verwacht dat deze bij normaal gebruik niet na een paar jaar stuk is, terwijl een paar sokken tegen die tijd wel versleten mogen zijn.

Bovendien zal meespelen of het een nieuw product betreft, een merkartikel of bijvoorbeeld een tweedehands artikel. Tot slot kan meespelen wat de webshop over het product heeft vermeld. Het is dan ook relevant een goede beschrijving op de webshop te zetten en niet meer te beloven dat het product kan/is.

Als een product door een consument is gekocht en binnen zes maanden blijkt dat het product afwijkt van wat de consument had mogen verwachten, dient er in beginsel van uit te worden gegaan dat het product ten tijde van de aanschaf al gebrekkig was. De verkoper zal dan moeten bewijzen dat dat niet het geval was.

Wie aanspreken?

Als een product binnen de wettelijke garantietermijn stuk gaat of anderszins niet aan de verwachtingen voldoet, kan de klant de verkoper aanspreken. Bij webshops staat over het algemeen vermeld wie de verkoper is en waarmee dus de overeenkomst wordt gesloten. Aangezien de klant geen overeenkomst heeft gesloten met de fabriek, mag de verkoper bij klachten de klant niet doorsturen naar de fabriek.

Ook kan de verkoper zich niet beroepen op het feit dat de fabrieksgarantie reeds is verlopen; deze garantie staat immers los van de wettelijke garantie.

Wanneer melden?

Als een product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen, dient een zakelijke klant dit binnen een bekwame tijd bij de verkoper melden. Bij een consument valt twee maanden nog onder ‘binnen een bekwame tijd’. Deze termijn gaat voor consumenten pas lopen op het moment dat de consument heeft ontdekt dat de zaak gebreken vertoont.

Waar recht op?

Als het product kapot gaat binnen de verwachte termijn, dan heeft de klant in beginsel de keuze tussen: aflevering van het ontbrekende, herstel van het product of vervanging daarvan. In sommige gevallen is vervanging en/of herstel niet mogelijk of kan dit niet van de verkoper worden verwacht. In dat geval kan een consument ook de overeenkomst ontbinden (product terugsturen en geld terug ontvangen) of heeft deze recht op prijsvermindering.

Een zakelijke klant kan de overeenkomst ook ontbinden, maar slechts als de webshop in verzuim is; meestal moet de webshop dan eerst worden aangemaand.

Verkopersgarantie

De verkoper kan de klant een extra (langere of uitgebreidere) verkopersgarantie bieden bovenop de wettelijke garantie. De webshop kan de voorwaarden daarvan bepalen.

Fabrieksgarantie

Naast de wettelijke garantie en een eventuele verkopersgarantie, kan ook een fabrieksgarantie worden aangeboden. Als de wettelijke garantie is verlopen, maar de fabrieksgarantie nog niet, zou de klant in dat geval nog de fabriek kunnen aanspreken. De voorwaarden van de garantie staan in het garantiebewijs.

Informatieplicht

De webshop dient de klant te informeren over de wettelijke waarborg dat het product moet voldoen aan wat de klant van het product had mogen verwachten. Daarnaast moet de klant worden geïnformeerd over eventuele extra garanties die door de webshop of de fabrikant worden geboden.

Volgende week blog ik over de algemene voorwaarden. Heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen of heeft u andere vragen over uw webshop, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten ICT-recht.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.