Verplichtingen webshops, deel 3: het herroepingsrecht

JPR advocaten
Herroepingsrecht van consumenten | JPR Advocaten

Wekelijks blog ik over de verplichtingen van webshops. Deel 3 van deze blogreeks gaat over het herroepingsrecht.

Herroepingsrecht

Als een consument een product of dienst online bestelt, komt er een overeenkomst tot stand. De consument mag zich echter nog binnen 14 dagen bedenken en de overeenkomst ontbinden. Dit bedenkrecht van 14 dagen wordt ook wel het herroepingsrecht genoemd.

Wanneer gaat de termijn lopen?

De termijn van 14 dagen gaat lopen zodra het laatste product of onderdeel van de bestelling is ontvangen. Betreft het een overeenkomst tot het verrichten van diensten, dan gaat de termijn lopen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

Wijze van herroepen

De webshop moet een modelformulier voor het ontbinden ter beschikking stellen. De consument kan van zijn herroepingsrecht gebruik maken door dit formulier in te vullen en naar de webshop te sturen. Een andere duidelijke verklaring van de consument dat hij zich beroept op zijn herroepingsrecht (bijvoorbeeld per post of per e-mail) is echter ook voldoende.

Uitzonderingen herroepingsrecht

Niet voor alle producten en diensten geldt het wettelijk herroepingsrecht. Dit geldt bijvoorbeeld niet voor overeenkomsten ten aanzien van:

  • accommodaties, autoverhuur, festivaltickets, zaken die op maat zijn gemaakt voor de consument (bijvoorbeeld gordijnen) en producten die beperkt houdbaar zijn (zoals voedsel of bloemen);
  • producten waarvan de verpakking is open gemaakt en die vanwege hygiëne of gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden teruggezonden (bijvoorbeeld ondergoed) of waarvan de digitale inhoud gemakkelijk te kopiëren is (zoals cd’s);
  • als de consument ermee heeft ingestemd dat de dienst wordt verricht (of bijvoorbeeld software of een e-book wordt gedownload) en de consument afstand heeft gedaan van zijn recht de overeenkomst te ontbinden zodra de dienst is verricht.

Een webshop kan zich overigens slechts op de uitzonderingen beroepen als de uitzonderingen op de website staan vermeld.

Terugzenden product

Nadat de consument zich heeft beroepen op zijn herroepingsrecht, heeft hij nog 14 dagen om de gekochte producten terug te sturen. Meestal gebeurt dit echter tegelijkertijd met het toezenden van het retourformulier.

Terugbetalen

Binnen 14 dagen nadat de consument de overeenkomst heeft ontbonden, dient de webshop het geld (inclusief de verzendkosten) aan de consument terug te betalen. Dit moet met hetzelfde betaalmiddel gebeuren als dat de consument heeft gebruikt. De webshop mag overigens wel wachten met terugbetalen totdat de producten retour zijn ontvangen of tot het moment dat de consument heeft aangetoond dat hij de producten retour heeft gezonden. Benieuwd wie de retourkosten dient te betalen? Lees dan volgende week mijn blog over prijzen, onkosten en (retour)betalingen.

Product eerst uitproberen?

Een consument mag een aangeschaft product uitpakken en zodanig bekijken en uitproberen om de aard, de kenmerken en de werking vast te kunnen stellen. Soms gaat een consument echter verder dan dat. Dit is bijvoorbeeld het geval als de consument een shampoo test door deze te gebruiken of een kledingstuk (langdurig) heeft gedragen. In dergelijke gevallen kan meestal niet worden voorkomen dat de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Wel mag de webshop de waardevermindering dan van het terug te betalen bedrag aftrekken.

Informeerplicht

Als de webshop een consument niet informeert over de termijnen en voorwaarden van het herroepingsrecht of het hiervoor genoemde modelformulier niet ter beschikking stelt, dan wordt de herroepingstermijn verlengd tot (maximaal) 12 maanden. Bovendien kan de webshop in dat geval eventuele waardeverminderingen niet van het terugbetaalbedrag aftrekken.

Heeft u vragen over het herroepingsrecht? Neem dan contact op met eens van onze advocaten ICT-recht.

Wekelijks blog ik over de verplichtingen van webshops. Deel 3 van deze blogreeks gaat over het herroepingsrecht.

Herroepingsrecht

Als een consument een product of dienst online bestelt, komt er een overeenkomst tot stand. De consument mag zich echter nog binnen 14 dagen bedenken en de overeenkomst ontbinden. Dit bedenkrecht van 14 dagen wordt ook wel het herroepingsrecht genoemd.

Wanneer gaat de termijn lopen?

De termijn van 14 dagen gaat lopen zodra het laatste product of onderdeel van de bestelling is ontvangen. Betreft het een overeenkomst tot het verrichten van diensten, dan gaat de termijn lopen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

Wijze van herroepen

De webshop moet een modelformulier voor het ontbinden ter beschikking stellen. De consument kan van zijn herroepingsrecht gebruik maken door dit formulier in te vullen en naar de webshop te sturen. Een andere duidelijke verklaring van de consument dat hij zich beroept op zijn herroepingsrecht (bijvoorbeeld per post of per e-mail) is echter ook voldoende.

Uitzonderingen herroepingsrecht

Niet voor alle producten en diensten geldt het wettelijk herroepingsrecht. Dit geldt bijvoorbeeld niet voor overeenkomsten ten aanzien van:

  • accommodaties, autoverhuur, festivaltickets, zaken die op maat zijn gemaakt voor de consument (bijvoorbeeld gordijnen) en producten die beperkt houdbaar zijn (zoals voedsel of bloemen);
  • producten waarvan de verpakking is open gemaakt en die vanwege hygiëne of gezondheidsbescherming niet geschikt zijn om te worden teruggezonden (bijvoorbeeld ondergoed) of waarvan de digitale inhoud gemakkelijk te kopiëren is (zoals cd’s);
  • als de consument ermee heeft ingestemd dat de dienst wordt verricht (of bijvoorbeeld software of een e-book wordt gedownload) en de consument afstand heeft gedaan van zijn recht de overeenkomst te ontbinden zodra de dienst is verricht.

Een webshop kan zich overigens slechts op de uitzonderingen beroepen als de uitzonderingen op de website staan vermeld.

Terugzenden product

Nadat de consument zich heeft beroepen op zijn herroepingsrecht, heeft hij nog 14 dagen om de gekochte producten terug te sturen. Meestal gebeurt dit echter tegelijkertijd met het toezenden van het retourformulier.

Terugbetalen

Binnen 14 dagen nadat de consument de overeenkomst heeft ontbonden, dient de webshop het geld (inclusief de verzendkosten) aan de consument terug te betalen. Dit moet met hetzelfde betaalmiddel gebeuren als dat de consument heeft gebruikt. De webshop mag overigens wel wachten met terugbetalen totdat de producten retour zijn ontvangen of tot het moment dat de consument heeft aangetoond dat hij de producten retour heeft gezonden. Benieuwd wie de retourkosten dient te betalen? Lees dan volgende week mijn blog over prijzen, onkosten en (retour)betalingen.

Product eerst uitproberen?

Een consument mag een aangeschaft product uitpakken en zodanig bekijken en uitproberen om de aard, de kenmerken en de werking vast te kunnen stellen. Soms gaat een consument echter verder dan dat. Dit is bijvoorbeeld het geval als de consument een shampoo test door deze te gebruiken of een kledingstuk (langdurig) heeft gedragen. In dergelijke gevallen kan meestal niet worden voorkomen dat de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Wel mag de webshop de waardevermindering dan van het terug te betalen bedrag aftrekken.

Informeerplicht

Als de webshop een consument niet informeert over de termijnen en voorwaarden van het herroepingsrecht of het hiervoor genoemde modelformulier niet ter beschikking stelt, dan wordt de herroepingstermijn verlengd tot (maximaal) 12 maanden. Bovendien kan de webshop in dat geval eventuele waardeverminderingen niet van het terugbetaalbedrag aftrekken.

Heeft u vragen over het herroepingsrecht? Neem dan contact op met eens van onze advocaten ICT-recht.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.