Verplichtingen webshops, deel 1: informatieplichten

JPR advocaten
Informatieplichten voor webshops | JPR Advocaten

De komende weken blog ik wekelijks over webshops, waarbij de belangrijkste verplichtingen aan bod komen. Vandaag deel 1 van de blogreeks: de informatieplichten van webshops.

Bedrijfsgegevens

In de wet staat opgesomd welke bedrijfsgegevens op de website moeten staan. De belangrijkste gegevens zijn:

 • De bedrijfsnaam.
 • Het adres waar het bedrijf is gevestigd.
  Het postadres mag naast (maar niet in plaats van) het vestigingsadres worden vermeld.
 • De contactgegevens.
  Naast een e-mailadres dient de webshop ook een andere contactmogelijkheid aan te bieden, zoals een telefoonnummer of een elektronisch contactformulier.
 • Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel.
 • Het btw-nummer.

Overige informatieplichten

Naast de bedrijfsgegevens dient de webshop nog aan vele andere informatieplichten te voldoen; vooral als producten of diensten aan consumenten worden verkocht. Zo dienen in dat geval ook de volgende gegevens op de website te worden vermeld:

 • De belangrijkste kenmerken/eigenschappen van het product of de dienst.
  Bijvoorbeeld de functionaliteiten van het product, het materiaal, het formaat en/of bijvoorbeeld de kleur.
 • Duur van de overeenkomst en de opzegmogelijkheden.
  Als sprake is van een abonnement dient te worden vermeld voor hoe lang de overeenkomst wordt aangegaan, op welke wijze deze wordt verlengd en de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst.
 • De wijze van betaling.
 • De wijze van levering en de levertermijn.
  Hierbij dient onder andere te worden opgenomen welk postbezorgingsbedrijf het product zal leveren en binnen welke termijn. Zonder vermelding van een levertermijn is de webshop verplicht het product binnen 30 dagen te leveren.
 • Of een overeenkomst wordt gearchiveerd en hoe deze voor de klant te raadplegen zal zijn.
 • Of de webshop zich heeft onderworpen aan bepaalde gedragscodes en waar deze codes elektronisch zijn te raadplegen.
 • De talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten.
 • Het klachtafhandelingsbeleid.
 • Eventuele buitengerechtelijke klachten- en geschilbeslechtingsprocedures waarbij de webshop zich heeft aangesloten, en de wijze waarop daar toegang toe is.

Alle overige informatieplichten ten aanzien van bijvoorbeeld de prijzen, garanties, het herroepingsrecht en het bestelproces komen de komende weken aan bod. Daarnaast gelden voor bepaalde producten nog aanvullende informatieplichten die niet in deze blog(s) aan de orde komen, zoals bijvoorbeeld voor de verkoop van hard- en software. Mocht u hier meer informatie over willen, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe aan informatieplichten te voldoen?

Waar op de website de bovengenoemde informatie staat, is over het algemeen niet relevant. Dit kan dus bijvoorbeeld op een algemene informatiepagina, onder een hyperlink of op een ‘veelgestelde vragen-pagina’ worden vermeld.

Sancties

Als u niet (op de juiste wijze) aan de informatieplichten voldoet, kan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete opleggen. Deze boetes zijn niet mals en kunnen oplopen tot maximaal € 900.000,- of 1% van de omzet. Als zou worden geoordeeld dat sprake is van oneerlijke handelspraktijken kan deze boete zelfs oplopen tot 10% van de omzet. Wanneer sprake is van oneerlijke handelspraktijken komt in deel 9 van de blogreeks aan de orde.

Volgende week blog ik over de inrichting van het bestelproces. Heeft u in de tussentijd vragen? Neem gerust contact op met een van onze advocaten ICT-recht.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.