Vastgoedrecht Huurrecht
7 april 2022

Verhuurders zijn geen verhuiskostenvergoeding verschuldigd

Lonneke Battiato-Derksen

Hoge Raad hakt eindelijk knoop door! Verhuurders zijn géén verhuiskostenvergoeding verschuldigd bij tijdelijk verblijf van een huurder in een volledig ingerichte wisselwoning.

In eerdere blogs kon u al lezen over de wettelijke verhuiskostenvergoeding. Specifiek als de huurder vanwege renovatiewerkzaamheden naar een ingerichte wisselwoning (vakantiewoning) verhuist.

Veel vastgoedeigenaren en woningcorporaties zijn bezig met het verduurzamen van hun woningvoorraad. Door deze verduurzamingsmaatregelen is men meestal enkele weken in de woning aan het werk. Huurders kunnen daarvan enige overlast ervaren. Verhuurders of woningcorporaties stellen soms een volledig ingerichte en gestoffeerde logeer- of wisselwoning beschikbaar.

Is in dat geval dan ook de wettelijke verhuiskostenvergoeding (van op dit moment € 6.505,--) verschuldigd? Bij een groot renovatie- of onderhoudsproject kunnen de kosten immers dan snel oplopen. In mijn eerdere blogs heb ik het standpunt ingenomen dat de verhuiskostenvergoeding in dat geval niet verschuldigd zou moeten zijn.

De rechtspraak en literatuur bleken jarenlang verdeeld over deze vraag. Daarom heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hierover zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad.

De Hoge Raad heeft in het arrest van 1 april 2022 (ECLI:NL:HR:2022:493) de knoop doorgehakt.

Géén aanspraak op verhuiskostenvergoeding bij verblijf in een ingerichte wisselwoning

Een huurder van een zelfstandige woning die tijdens een renovatie het gehuurde moet verlaten en tijdelijk verblijft in een door de verhuurder ter beschikking gestelde, volledig ingerichte en gestoffeerde wisselwoning, kan géén aanspraak maken op de minimumbijdrage (wettelijke verhuiskostenvergoeding).

Dat geldt ook als de verhuurder daartoe een redelijk aanbod heeft gedaan, maar de huurder dit aanbod niet heeft aanvaard. De verhuurder biedt de huurder namelijk dan een redelijke en passende voorziening aan. Daarbij worden verhuis- en inrichtingskosten voor de huurder voorkomen.

Verhuurder moet wel een concreet aanbod aan de huurder doen over:

  • het tijdelijke verblijf in een volledig ingerichte en gestoffeerde wisselwoning;
  • de vergoeding van eventuele kosten die daaraan verbonden kunnen zijn.

De noodzaak van verhuizing kan bij iedere huurder anders zijn mede afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Het voorstel hoeft dus daarmee niet gelijk te zijn voor iedere huurder. Wanneer is de aangeboden wisselwoning een redelijke en passende voorziening? Dit hangt onder meer af van de ligging en kwaliteit van de wisselwoning. Maar ook van de duur van het verblijf in de wisselwoning. Moet een deel van de inboedel worden verplaatst? Wat zijn de persoonlijke omstandigheden van de huurder? Dit speelt allemaal mee.

Is de aangeboden wisselwoning geen redelijke en passende voorziening? Dan heeft de huurder (mogelijk) wel aanspraak op de minimale bijdrage (verhuiskostenvergoeding). Dat is overigens alleen wanneer de huurder vanwege de renovatiewerkzaamheden (noodgedwongen) moet verhuizen.

Waarop heeft een huurder bij een verblijf in een ingerichte wisselwoning wel aanspraak?

Gaat het tijdelijk verblijf in een wisselwoning gepaard met kosten voor de huurder? Dan kan de huurder mogelijk aanspraak maken op vergoeding van die kosten. Denk daarbij aan vervoers- en opslagkosten met betrekking tot de inboedel. Of aan de herinrichtingskosten bij terugkeer in de gerenoveerde woning.

Goed nieuws voor verhuurders!

Het is fijn voor verhuurders dat de Hoge Raad eindelijk een knoop heeft doorgehakt. Dat scheelt een hoop kosten en (mogelijke) procedures. Daarnaast zal het uitvoeren van een grootschalig verduurzamingsproject ook beter uitvoerbaar zijn. De uitspraak van de Hoge Raad is daarmee gunstig voor vastgoedeigenaren en woningcorporaties.

Meer weten?

Bent u verhuurder en heeft u vragen over de gevolgen van deze uitspraak van de Hoge Raad voor uw project? Neem dan contact met ons op.

Of heeft u als verhuurder binnenkort te maken met verduurzaming of een gecombineerd renovatie- en groot onderhoudsproject? Dan kunnen wij als huurrechtspecialisten u juridisch van A tot Z begeleiden bij het project. Van het opstellen en beoordelen van het planbesluit en het redelijk voorstel tot communicatie naar en met huurders en het bijstaan in diverse procedures. Bijvoorbeeld wanneer huurders niet meewerken aan de werkzaamheden. Daardoor kan uw planning in gevaar komen. Of indien huurders het redelijk voorstel ter toetsing aan de rechter voorleggen nadat 70% van de huurders heeft ingestemd. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.