Arbeidsrecht Ontslag
16 februari 2017

Transitievergoeding nu ook verschuldigd aan AOW-gerechtigden? Verrassende uitspraak hof Den Bosch

JPR advocaten
Transitievergoeding voor AOW-gerechtigden? | JPR Advocaten

Transitievergoeding

De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd, indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd. Volgens de wet geldt dit niet wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde  leeftijd.

Verboden leeftijdsonderscheid?

Het hof Den Bosch vraagt zich af of dit niet een verboden onderscheid naar leeftijd is, omdat uitsluiting van AOW-gerechtigden rechtstreeks is gebaseerd op een leeftijdscriterium.

Europees recht

Volgens Europees recht levert onderscheid op grond van leeftijd geen verboden onderscheid op, indien dat objectief en redelijk wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel.

Doelstelling van de transitievergoeding

De doelstelling van de transitievergoeding  is:

  • Compensatie voor (de gevolgen van) het ontslag;
  • Het vergemakkelijken van de overgang naar een andere baan.

Het uitsluiten van AOW-gerechtigden van de transitievergoeding  is bedoeld om te voorkomen dat een transitievergoeding ten goede komt aan personen, die niet langer zijn aangewezen op het verrichten van arbeid om daarmee in hun levensonderhoud te voorzien, nu zij een vervangend inkomen ontvangen in de vorm van ouderdomspensioen. Volgens de regering is dit een legitiem doel.

Legitiem doel?

Het hof vraagt zich af of voor deze uitsluiting van AOW-gerechtigden wel een legitiem doel bestaat. Door de uitsluiting van AOW-gerechtigden  ontvangt deze groep geen compensatie voor hun ontslag en dat is nou juist één van de doelstellingen van de transitievergoeding. Het lijkt erop dat op grond van het leeftijdscriterium hier dus één van de doelstellingen van de transitievergoeding buiten spel is gezet.

Hoge Raad

Het hof heeft hierover dan ook aan de Hoge Raad onder meer de vraag voorgelegd of deze uitsluiting van de AOW-gerechtigden  in strijd is met Europees recht en, zo ja, of deze uitsluiting dan nog wel moet worden toegepast.

Het antwoord hierop van de Hoge Raad kan ingrijpende financiële gevolgen hebben voor werkgevers  en werknemers.

De uitspraak van het hof is hier te vinden.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.