Menu
JPR Advocaten

Op staande voet ontslagen... Wat nu?

Geschreven op 20 februari 2017  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Op staande voet ontslagen... Wat nu?

Wanneer uw werkgever u op staande voet heeft ontslagen, dient hij hiervoor een geldige reden te hebben. Deze geldige reden moet de werkgever kunnen onderbouwen en aan u hebben meegedeeld. Bent u het er niet mee eens, dan kunt u via de rechter verzoeken om het ontslag ongedaan te maken.

Een geldige reden voor ontslag

Heeft u zich ernstig misdragen, dan kan dat een geldige reden zijn voor ontslag op staande voet. In de wet wordt een aantal voorbeelden genoemd zoals diefstal, fraude, werkweigering, mishandeling of bedreiging van collega’s en/of de werkgever. Maar ook misleiding van de werkgever door valse of vervalste getuigschriften of door valse inlichtingen aan de werkgever te hebben verstrekt.

Uw werkgever dient voordat hij u op staande voet ontslaat aan u de reden voor het ontslag hebben meegedeeld. Ook dient de werkgever in beginsel uw zienswijze te hebben gehoord over het ontslag op staande voet. 

Bij een ontslag op staande voet eindigt uw arbeidsovereenkomst per direct. U krijgt dan geen loon meer, heeft geen recht op een transitievergoeding en kunt geen aanspraak maken op een WW-uitkering.

Een procedure bij de rechter

Wanneer u het niet eens bent met het ontslag op staande voet, is haast geboden. U dient in dat geval namelijk binnen twee maanden na het gegeven ontslag op staande voet de rechter te verzoeken het ontslag ongedaan te maken. Wanneer u na het gegeven ontslag op staande voet niet meer bij de werkgever wilt werken, kunt u in plaats van ongedaanmaking en herstel van de arbeidsovereenkomst ook de rechter verzoeken het ontslag op staande voet te vernietigen onder toekenning van een vergoeding.

JPR Advocaten kan u bijstaan in een procedure bij de rechter in de situatie dat u op staande voet bent ontslagen. Wilt u meer weten of JPR inschakelen, neemt u dan contact met ons op.


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een onderhandelingstactiek uitdenken om het beste resultaat te behalen, allemaal zaken die ik als advocaat oppak en waar ik energie van krijg. Kort gezegd, zaken zo oplossen dat een klant tevreden is en zo efficiënt mogelijk een regeling of uitspraak bereiken; dat is mijn streven.

Vanuit mijn enthousiasme en passie voor het bedrijfsleven, ben ik sparringpartner van ondernemers en participeer ik in verschillende regiobesturen. Wat me motiveert is het verbinden van ondernemers, zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan in de regio en de economie bloeit. Met de opgedane kennis uit de regio, kan ik mijn klanten verder informeren en ondersteunen.

Op sociaal maatschappelijk vlak ben ik betrokken bij diverse projecten in Deventer. Mijn interesses Human Capital, MVO en meer vrouwelijke ondernemers in de regio aan de top, hebben allen een raakvlak met mensen. De advocatuur is prachtig, dat had ik goed ingeschat toen ik nog jong was. In mijn vak draait het vanuit een juridisch oogpunt om de mens en zijn het de mensen die mij inspireren.”

Over Pascal

Pascal is sinds 2018 voorzitter van het Dagelijks Bestuur van JPR Advocaten. Vanaf 2005 is zij actief als advocaat en sinds 2009 werkzaam bij JPR Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en Intellectueel Eigendom. Pascal is energiek en heeft passie voor haar vak. Haar werkwijze is gericht op het verbinden van partijen, waarbij oog is voor menselijke verhoudingen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: