Menu
JPR Advocaten

Geen transitievergoeding verschuldigd

Geschreven op 15 mei 2014  •  Auteur: Wouter Ribbers
Geen transitievergoeding verschuldigd

In uitzonderingsgevallen is er geen transitievergoeding verschuldigd.

Dat is het geval als de werknemer op het moment van eindigen van de arbeidsovereenkomst jonger dan 18 jaar is en maximaal 12 uur werkte, als de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en is ook niet verschuldigd bij faillissement, surseance van betaling of bij een schuldsanering op grond van de WSNP van de werkgever.

Indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer kan de transitievergoeding gematigd worden en zelfs op nihil worden gesteld. Zie daarvoor het onderwerp “Ernstig verwijtbaar handelen werknemer”.

De transitievergoeding gaat per 1 juli 2015 in.


Wouter Ribbers
Wouter Ribbers

"Arbeidsrecht vraagt om snelle en praktische oplossingen. Het is daarom erg belangrijk dat je als advocaat goed weet hoe interpersoonlijke relaties in elkaar steken. Door mijn ervaring als gesprekspartner, met bestuurders en toezichthouders, weet ik de juiste verbindingen te leggen om van toegevoegde waarde te zijn voor de ondernemer.

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de markt waarin we opereren. Onze aanpak is professioneler en bedrijfsmatiger geworden. We zijn sterk gebleven door continu mee te bewegen met ontwikkelingen. Maar het wezenlijke van het werk is nog altijd hetzelfde; je moet er altijd voor je klant zijn!”

Over Wouter

Wouter is sinds 1981 advocaat en vanaf 1987 partner bij JPR Advocaten. Hij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en heeft een uitgebreid netwerk. Naast de juridische aspecten van zijn werk heeft hij gevoel voor intermenselijke zaken die belangrijk zijn voor het functioneren van medewerkers en organisaties. Ook daarin adviseert en begeleidt hij zijn klanten, om zo samen tot de beste oplossingen te komen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: