Menu
JPR Advocaten

Ernstig verwijtbaar handelen werknemer

Geschreven op 12 mei 2014  •  Auteur: Leonie Ouwersloot-Koster
Ernstig verwijtbaar handelen werknemer

Een werknemer heeft na invoering van de Wet Werk en Zekerheid in beginsel recht op toekenning van een transitievergoeding. De transitievergoeding is namelijk verschuldigd bij alle dienstverbanden langer dan twee jaar die worden beëindigd. Zoals is weergegeven bij het onderwerp “transitievergoeding” wordt met de invoering van deze wet straks op voorhand duidelijk wat de hoogte van deze transitievergoeding zal zijn.

Muizengaatje

Er kunnen zich situaties voordoen, waardoor het onredelijk zou zijn om de werknemer na de beëindiging van het dienstverband nog een transitievergoeding toe te kennen. De wetgever heeft een ontsnappingsmogelijkheid, het muizengaatje, opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid. Indien sprake is van ernstige verwijtbaarheid (in de zin van artikel 7:673 lid 7 sub c BW) heeft de werknemer toch geen aanspraak op een transitievergoeding.

Ernstige verwijtbaarheid

De vraag is wat onder ernstige verwijtbaarheid moet worden verstaan. Uit de memorie van toelichting blijkt dat de ernstige verwijtbaarheid breder is dan een dringende reden. De voorbeelden die de wetgever heeft geboden, sluiten evenwel aan bij de dringende reden zoals wij deze onder het huidige recht nog kennen. Waar de ernstige verwijtbaarheid precies uit bestaat, wordt dan ook niet duidelijk. De praktijk zal hier meer invulling aan moeten gaan geven, hetgeen de nodige procedures tot gevolg kan hebben.


Leonie Ouwersloot-Koster
Leonie Ouwersloot-Koster

“In ons vak is geen dag hetzelfde. Ik kom dagelijks bij de meest uiteenlopende bedrijven. De dynamiek en de veelzijdigheid van vraagstukken, het discussiëren en onderhandelen waarbij het belang van de klant voorop staat, intrigeren mij. Deze aspecten van het vak van advocaat trokken mij ook aan, waardoor ik al snel wist dat ik de advocatuur in wilde. Mijn doel is altijd het bereiken van een oplossing waar mijn klant tevreden over is.

In het arbeidsrecht kom ik in aanraking met veel verschillende kwesties. Zo denk ik mee over beleid, begeleid ik individuele en collectieve ontslagprocedures en ondersteun ik OR-adviestrajecten.

Verder ben ik gespecialiseerd in het privacyrecht. Ik adviseer cliënten bij de implementatie van de AVG en denk ik mee op beleidsmatig niveau. Daarnaast geef ik workshops aan klanten en belanghebbenden. Mijn doel daarbij is deelnemers informatie geven waar ze direct mee aan de slag kunnen.”

Over Leonie

Leonie is sinds 2009 advocaat en is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en privacyrecht. Leonie is betrokken bij haar klanten en heeft een pragmatische aanpak. Ze is actief in de ouderraad van de school van haar kinderen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: