Menu
JPR Advocaten

Afspiegelingsbeginsel

Geschreven op 27 mei 2014  •  Auteur: Leonie Ouwersloot-Koster
Afspiegelingsbeginsel

Objectieve selectie voor ontslag

Bij het bepalen van de ontslagvolgorde bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, controleert het UWV of het afspiegelingsbeginsel in acht is genomen. Aan de hand van het afspiegelingsbeginsel wordt bepaald welke werknemer binnen een categorie uitwisselbare functie voor ontslag moet worden voorgedragen. Door toepassing van het afspiegelingsbeginsel blijft de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functie zoveel mogelijk gelijk.

Om het afspiegelingsbeginsel te kunnen toepassen, zijn de volgende gegevens van belang: peildatum, (wederzijds uitwisselbare) functie, leeftijd en datum indiensttreding. Er vindt zo een objectieve selectie van de voor ontslag voor te dragen werknemers plaats. Het is in beginsel niet mogelijk om op basis van kwaliteiten een bepaalde werknemer voor ontslag voor te dragen of juist niet voor te dragen. Slechts in een paar uitzonderlijke situaties is het mogelijk om van het afspiegelingsbeginsel af te wijken, hierbij kan gedacht worden aan een onmisbare werknemer of een werknemer die een zwakke arbeidsmarktpositie heeft.

Een andere afwijking van het afspiegelingsbeginsel is op 1 april 2014 ingevoerd. Een AOW-gerechtigde dient met voorrang te worden ontslagen, indien de AOW-gerechtigde werkzaam is in een categorie uitwisselbare functie waar in gesneden wordt. Het doel van deze regeling is te bewerkstelligen dat een werknemer die voor zijn levensonderhoud afhankelijk is van zijn baan geen plaats hoeft te moeten maken voor een werknemer die voor zijn levensonderhoud ook al een AOW-uitkering ontvangt. De regering heeft hierbij opgemerkt dat het voor een werkgever niet mogelijk is om voor een AOW-gerechtigde een beroep te doen op een afwijkingsmogelijkheid. Dit houdt dus in dat een AOW-gerechtigde hoe dan ook voorgedragen dient te worden voor ontslag.

Bij het toepassen van het afspiegelingsbeginsel komen veel aspecten kijken. Wanneer een onjuiste afspiegeling is toegepast, kan dit vergaande gevolgen hebben voor de ontslagaanvragen. Bij een onjuiste toepassing van het afspiegelingsbeginsel, zal het UWV namelijk overgaan tot het afwijzen van de ontslagaanvragen. Het is daarom van belang dat het afspiegelingbeginsel dan ook met grote zorgvuldigheid wordt toegepast.


Leonie Ouwersloot-Koster
Leonie Ouwersloot-Koster

“In ons vak is geen dag hetzelfde. Ik kom dagelijks bij de meest uiteenlopende bedrijven. De dynamiek en de veelzijdigheid van vraagstukken, het discussiëren en onderhandelen waarbij het belang van de klant voorop staat, intrigeren mij. Deze aspecten van het vak van advocaat trokken mij ook aan, waardoor ik al snel wist dat ik de advocatuur in wilde. Mijn doel is altijd het bereiken van een oplossing waar mijn klant tevreden over is.

In het arbeidsrecht kom ik in aanraking met veel verschillende kwesties. Zo denk ik mee over beleid, begeleid ik individuele en collectieve ontslagprocedures en ondersteun ik OR-adviestrajecten.

Verder ben ik gespecialiseerd in het privacyrecht. Ik adviseer cliënten bij de implementatie van de AVG en denk ik mee op beleidsmatig niveau. Daarnaast geef ik workshops aan klanten en belanghebbenden. Mijn doel daarbij is deelnemers informatie geven waar ze direct mee aan de slag kunnen.”

Over Leonie

Leonie is sinds 2009 advocaat en is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en privacyrecht. Leonie is betrokken bij haar klanten en heeft een pragmatische aanpak. Ze is actief in de ouderraad van de school van haar kinderen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: