Arbeidsrecht Ontslag
24 maart 2016

Mogelijk niet langer transitievergoeding verschuldigd na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Pascal Hulsegge
Niet langer transitievergoeding verschuldigd | JPR Advocaten

Uw werknemer is inmiddels twee jaar arbeidsongeschikt en u wenst afscheid van hem te nemen, maar u moet als werkgever wel een transitievergoeding aan deze werknemer voldoen. Voor veel werkgevers is dit onwenselijk. Stelt u namelijk eens de volgende situatie voor:

U bent een kleine werkgever met vijf werknemers. Een van uw werknemers, die inmiddels 55 jaren oud is en ruim 20 jaren bij u werkzaam is geweest, is inmiddels twee jaren arbeidsongeschikt. U wenst afscheid van hem te nemen, maar conform de WWZ bent u in beginsel verplicht aan deze werknemer een transitievergoeding te voldoen.

Kortom, naast het voldoen van loon gedurende twee jaren, en alle re-integratieverplichtingen moet u als werkgever ook nog de transitievergoeding voldoen bij beëindiging van het dienstverband. Gelet op het lange dienstverband en de leeftijd van de arbeidsongeschikte werknemer in het voorbeeld hierboven, zijn de kosten van de transitievergoeding aanzienlijk.

Slapend dienstverband

Door deze nieuwe regels conform de WWZ, kiest een aantal werkgevers ervoor om na twee jaar arbeidsongeschiktheid, geen ontslag aan te vragen, maar het dienstverband “slapend” voort te zetten. Al eerder besteedden wij hier aandacht aan. Immers, de loondoorbetalingsverplichting stopt na twee jaren arbeidsongeschiktheid. Hiermee wordt het uitkeren van een transitievergoeding omzeild, want als werkgever ben je niet verplicht het dienstverband te beëindigen na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Risico is echter wel dat wanneer je als werkgever ervoor kiest het dienstverband “slapend” voort te zetten, de betreffende werknemer zich bij arbeidsgeschiktheid weer kan melden voor werkhervatting.

Mogelijk komt voor dit probleem een passende oplossing. Minister Asscher heeft inmiddels aangegeven de Wet Werk en Zekerheid te willen aanpassen, met dien verstande dat werkgevers die zich voldoende hebben ingespannen om een arbeidsongeschikte werknemer te laten re-integreren, een lagere of geen transitievergoeding hoeven te betalen na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Minister Asscher is van oordeel dat het onbillijk is als een werkgever iemand een transitievergoeding moet betalen en ook al twee jaar loon door heeft betaald bij arbeidsongeschiktheid. Hij zal daarover met de sociale partners in gesprek treden.

Wanneer hier meer duidelijkheid over is, wordt u uiteraard door ons op de hoogte gesteld!

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.