Logo's spelen een rol bij de beoordeling van verwarringsgevaar tussen handelsnamen

Pascal Hulsegge
Logo's spelen een rol tussen handelsnamen | JPR Advocaten

Normaal gesproken biedt het merkenrecht bescherming voor logo’s. De gebruiker van dit logo moet dan wel een registratie en depot verrichten bij een merkenbureau. Verder dient het logo te voldoen aan de gebruikelijke vereisten voor een merk: een teken met onderscheidend vermogen dat vatbaar is voor grafische voorstelling (art. 2.1 BVIE). Indien geen registratie wordt verricht, kunnen logo’s slechts door het auteursrecht worden beschermd of onder zeer bijzondere omstandigheden worden beschermd door het civiele recht.
In het Advocatenkantoor-arrest kwam de vraag aan de orde of het handelsnaamrecht ook bescherming biedt voor logo’s. De Hoge Raad oordeelde dat logo’s geen handelsnaambescherming genieten. Máár logo’s mogen wel worden meegenomen in de beoordeling van de aanwezigheid van verwarringsgevaar tussen twee handelsnamen. Via een omweg verkrijgt een logo derhalve alsnog bescherming via het handelsnaamrecht, ook al is dat formeel gezien niet toegestaan. Om dit te begrijpen is enige kennis van het handelsnaamrecht noodzakelijk.

Wat is een handelsnaam?

Een handelsnaam beschermt de benaming van een onderneming. Een merk daarentegen biedt bescherming voor waren en diensten van een onderneming. Handelsnaambescherming ontstaat door duurzaam gebruik te maken van de handelsnaam. Voor handelsnaambescherming is in tegenstelling tot het merkenrecht dus geen registratie vereist. Voldoende is dat de handelsnaam met een zekere regelmaat wordt gevoerd. Echter, wordt wel aanbevolen om een handelsnaam in het handelsregister in te schrijven. Daarmee worden eventuele bewijskwesties vermeden.

Handelsnaambescherming is beperkt tot het afzetgebied waarin een handelsnaam wordt gevoerd. Indien bijvoorbeeld A’s onderneming alleen actief is in Groningen, kan A ondernemers in Limburg niet verbieden gebruik te maken van dezelfde handelsnaam. In het Advocatenkantoor-arrest waren beide advocatenkantoren gevestigd in Oss. In dat geval kon wel handelsnaambescherming worden geboden.

Zodra een handelsnaam door het handelsnaamrecht wordt beschermd, kan de eerdere gebruiker van de handelsnaam latere gebruikers van zijn handelsnaam verbieden, indien bij het relevante publiek verwarringsgevaar kan optreden, gebruik te maken van dezelfde handelsnaam. Zo mag de jongere handelsnaam er niet voor zorgen dat het relevante publiek denkt dat zij aan de onderneming gelieerd is die de oudere handelsnaam eerder gebruikte, of dat het relevante publiek denkt dat sprake is van een economische verbondenheid tussen twee ondernemingen. Volgens klassieke rechtspraak dient bij de beoordeling van de aanwezigheid van verwarringsgevaar rekening te worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. Tot deze omstandigheden behoren ook logo’s volgens het Advocatenkantoor-arrest.

Logo’s in het handelsnaamrecht

Dankzij het Advocatenkantoor-arrest kunnen nu ook logo’s van ondernemingen worden meegenomen in de beoordeling van dit verwarringsgevaar. Deze logo’s dienen dan wel steeds in combinatie met de handelsnaam te worden gebruikt. Het bijzondere aan het Advocatenkantoor-arrest is dat als logo’s worden meegenomen bij de beoordeling van verwarringsgevaar (in handelsnaamrechtelijke zin), de gebruiker van een logo zich niet zo snel druk hoeft te maken indien hij zijn logo niet heeft geregistreerd. Onder omstandigheden kan dan het handelsnaamrecht zijn ultieme redmiddel zijn anderen te weerhouden van het gebruik van hetzelfde of een soortgelijk logo. Wel dient te worden onthouden dat het logo dan in combinatie met de handelsnaam wordt gebruikt en dat de bescherming in het handelsnaamrecht zich blijft richten op benamingen van een onderneming. Logo’s worden namelijk slechts meegenomen in de beoordeling van het verwarringsgevaar. Desondanks valt aan gebruikers van logo’s toch aan te bevelen om hun logo als merk te registeren. Daarmee wordt in ieder geval het zekere voor het onzekere genomen. Voor meer informatie over merkregistratie klik hier.

De identiteit van een bedrijf is vaak essentieel voor de groei van het bedrijf en voor de waarborging van de continuïteit van de onderneming. JPR kan u adviseren bij de keuze van uw handelsnaam zodat de identiteit van uw onderneming de maximale bescherming geniet. Daarnaast waakt JPR ervoor dat uw handelsnaam voldoet aan de wettelijke vereisten. Zo dient bij het bedenken van een handelsnaam ook rekening te worden gehouden met merken. Verder mag een handelsnaam niet misleidend zijn ten aanzien van de aard, rechtsvorm of eigenaar van de onderneming. Ook zullen handelsnamen met beschrijvende elementen minder snel als handelsnaam worden beschermd.

JPR kan u naast het bijstaan bij het bedenken van nieuwe handelsnamen ook adviseren over de beschermingsomvang van uw huidige handelsnaam. Tevens kunt u bij JPR terecht voor de vraag of derden verwarring veroorzaken met uw handelsnaam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze intellectuele eigendomsrechtadvocaten.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.