Menu
JPR Advocaten

Merknaam registreren

Op het moment dat u met uw organisatie uw merknaam wenst te beschermen, is het verstandig dat u uw merknaam gaat registreren. Het vastleggen van de merknaam wordt ook wel het deponeren van een merknaam genoemd. Door de merknaam te deponeren als een woordmerk, kunt u de merknaam beschermen door als merkgerechtigde op te treden tegen inbreuken door derden.

Deponeren c.q. merknaam registreren

Een merknaam registreren begint bij het deponeren van de merknaam in het register van het Benelux Merkenbureau (BBIE). Veelal gaat het bij het deponeren van merken om individuele merken, dit wil zeggen een merk dat producten of diensten van de ene onderneming onderscheidt van andere ondernemingen.

Bij de registratie dient aangegeven te worden voor welke klassen het merk ingeschreven dient te worden in het register. De bescherming van het merkrecht is enkel voor de klassen waarvoor het merk is gedeponeerd. Alvorens over te gaan tot registratie dient aldus zorgvuldig gekeken te worden waarvoor bescherming precies gewenst is.

Het BBIE zal bij registratie controleren of het woordmerk voldoende onderscheidend genoeg is en of geen sprake is van een beschrijvende naam. Ook zal het BBIE controleren of niet al een identiek merk geregistreerd is binnen de Benelux. Verder is het ook van belang dat de merknaam geen verwarring schept en dat de merknaam niet in strijd is met de openbare orde en goede zeden. Voldoet het merk niet aan de eisen, dan zal de naam niet worden geregistreerd of kan een ouder merkgerechtigde geslaagd bezwaar aantekenen tegen de inschrijving. Het is raadzaam zelf voorafgaand aan de registratie een en ander te controleren. Dit voorkomt immers dat kosten gemaakt worden en dat achteraf blijkt dat de aanvraag geweigerd wordt of dat conflicten met andere merkhouders ontstaan.

Wanneer blijkt dat het woordmerk niet onderscheidend genoeg is, kan een eventueel beeldmerk worden toegevoegd. Dit beeldmerk is vaak een afgeleide van het logo van een merk. Op het logo van een onderneming rust vaak auteursrecht. Er kan dan naast een beroep op het auteursrecht (dit wordt ook wel eens aangehaald als logorecht) ook een beroep worden gedaan op het beeldmerk.

Kosten merknaam registreren

De kosten van een registratie zijn afhankelijk van de reikwijdte van het merkenrecht. Wanneer het merkenrecht voor enkel de Benelux wordt ingeschreven, zijn de kosten logischerwijs lager dan wanneer het internationaal ingeschreven dient te worden.

Na registratie

Na de registratie is het van belang dat u gebruik blijft maken van het merkrecht. Wanneer u gedurende een periode van vijf jaar geen gebruik maakt van het merk, kan het zijn dat het merk komt te vervallen.

Daarnaast dient u uw merkrecht tijdig te verlengen. Een registratie geldt voor een periode van 10 jaar.

Naast het gebruiken van het merk en het tijdig verlengen van de registratie, zult u ook alert moeten zijn op het gebruik van uw merk door derden. Indien het BBIE uw merknaam heeft ingeschreven en een derde maakt inbreuk op uw merknaam, dan kunt u op grond van het merkenrecht optreden tegen de inbreuk. In geval van een inbreuk of een vermeende inbreuk, is het verstandig contact op te nemen met één van onze advocaten gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht. Samen met de advocaat kan dan onderzocht worden welke stappen genomen dienen te worden teneinde de inbreuk te staken en eventuele schade vergoed te krijgen.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Intellectueel Eigendom en ICT
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: