Liquiditeitskrapte in onzekere economische tijden

Tian Herstel

Iedere ondernemer kan in een situatie terecht komen waarin de grenzen van de middelen bereikt zijn. Het kan natuurlijk ook uw klant of leverancier overkomen. Of bijvoorbeeld de door u gefinancierde onderneming. Het is van groot belang om in zo’n situatie tijdig actie te ondernemen. En dat begint bij inzicht in de situatie.

Economische gevolgen van meerdere crises

De krantenkoppen geven het al enkele weken aan. Naar schatting 200.000 ondernemers balanceren op de rand van het faillissement. Dit blijkt uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel. Dat onderzoek is onder andere gebaseerd op de gepubliceerde jaarcijfers van de ingeschreven ondernemers. In meer of mindere mate voelen ondernemers de economische gevolgen van de afgelopen jaren. Na een periode van relatieve groei, volgen crises elkaar op: stikstof, corona, energie. Dat gaat bovendien gepaard met een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor is het lastig om opdrachten aan te nemen, omdat het werk soms gewoon niet gedaan kan worden.

Inmiddels zijn de meeste corona-steunmaatregelen gestopt. Er zal door veel bedrijven nog afgerekend moeten worden. Daarnaast dringt de uitgestelde belastingplicht zich aan veel ondernemers op. Tot overmaat van ramp veroorzaakt de oorlog in Oekraïne schaarste op het gebied van grondstoffen. De prijzen worden tot grote hoogte opgedreven. Dat zijn vaak niet de prijzen waarmee rekening is gehouden in de prognoses.

Dit zijn momenteel de belangrijkste oorzaken van eventuele bedrijfseconomische problemen. Veelal externe factoren waar een ondernemer weinig invloed op kan uitoefenen. Maar de gevolgen zijn er wel! Het kan natuurlijk ook zo zijn dat een project een tegenvallend resultaat kent.

Inzicht is het belangrijkste

Het is van groot belang om zicht te hebben en te houden op uw eigen bedrijfsvoering. Meten is weten. In mindere mate is er natuurlijk zicht nodig op de situatie bij andere relaties. Een (dreigend) faillissement van een klant of toeleverancier kan uw eigen bedrijfsresultaten belangrijk beïnvloeden. Het is ook dan goed om vinger aan de pols te houden en tijdig signalen op te vangen. Vraagt uw leverancier om betaling vooraf of lopen betalingstermijnen (langzaam) op? Dat zijn vaak signalen dat uw collega-ondernemers langs de randen van de financiële afgrond aan het zeilen zijn. Bedenk in zo’n geval wat de consequenties zijn als het noodlot zich voltrekt. Verken alvast de mogelijkheden en alternatieven.

Passend scenario

Voor iedere situatie is een passend scenario denkbaar. Dat kan variëren van overleg met de betrokken klant of leverancier tot het beproeven van een schuldenakkoord of zelfs het aangeven van het (eigen) faillissement. Met name dat laatste is voor veel ondernemers een nachtmerrie. Het levert veel slapeloze nachten op. Met de juiste en tijdige voorbereiding kan ook daar echter het maximale uit gehaald worden. Soms is even praten met een deskundige over de gevolgen van het ene of het andere scenario al voldoende voor het terugbrengen van uw rust en misschien zelfs uw nachtrust.

De factor tijd is in dit soort situaties van essentieel belang. Hoe eerder in het traject, hoe groter de mogelijkheden. Eén ding staat vast: de meeste struisvogels zijn geen goede ondernemers! En misschien hoort u niet bij die 1 op 10 ondernemers die kampt met problematische schulden. Dan kan het goed zijn dat dat wel geldt voor één of meer van uw klanten.

Wilt u met een specialist oriënterend sparren over uw situatie en kijken of er maatregelen nodig zijn? Neem dan contact op met JPR Advocaten.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.