Let op bij de ondertekening van de jaarrekening!

Sebastiaan Vos
Let op bij ondertekening van de jaarrekening | JPR Advocaten

Als een besloten vennootschap meerdere aandeelhouders heeft, die tevens allemaal bestuurders van de vennootschap zijn, is voorzichtigheid geboden bij de ondertekening door het bestuur van de door haar opgestelde jaarrekening. Sinds 1 oktober 2012 geldt namelijk de regel dat, indien alle bestuurders de jaarrekening hebben ondertekend, de jaarrekening daarmee tevens door de algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld. En dat de algemene vergadering decharge heeft verleend aan alle bestuurders voor het gevoerde beleid.

Ondertekenen betekent dechargeren

Wat nu, indien een van de bestuurders vindt dat een andere bestuurder geen decharge zou moeten krijgen in verband met een bepaalde uitgevoerde actie? Kan de bestuurder dan ondertekenen met het bijschrift maar ik verleen geen decharge? Het antwoord is nee. Ondertekenen betekent dechargeren. Wil een specifieke bestuurder dat niet, dan zal hij moeten weigeren om de jaarrekening te ondertekenen.

Aandeelhoudersbesluit

In dat geval vallen we terug op de normale regels en zal voor een decharge, na aparte agendering door de algemene vergadering van aandeelhouders, een apart aandeelhoudersbesluit moeten worden genomen. Mocht de niet ondertekenende bestuurder dan worden weggestemd, dan ligt voor hem de weg open om dat besluit te vernietigen wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid.

De statuten kunnen bepalen dat deze nieuwe regel niet geldt. In veel statuten zal dat echter niet zijn opgenomen. Statutenwijziging valt dan te overwegen. Wilt u meer informatie hierover? Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.