Hardloop app in strijd met Wet bescherming persoonsgegevens

Pascal Hulsegge
Hardloop app in strijd met Wet bescherming persoonsgegevens | JPR Advocaten

Onlangs heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) Nike op de vingers getikt inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wat was er precies aan de hand?

Nike heeft een hardloop app. De hardloop app van Nike registreert onder meer loopsnelheden, loopafstanden en looptijden onder gebruikmaking van de locatiegegevens van de telefoon van de gebruiker. Verder berekent de hardloop app verbrande calorieën op basis van het door de gebruiker opgegeven geslacht, lichaamslengte en gewicht. De hardloop app van Nike houdt verder al jouw sportactiviteiten bij en bewaart deze gegevens. Hieruit kan Nike gegevens over de conditie en gezondheid van de gebruiker opmaken. Het behoeft geen betoog dat dit gevoelige persoonsgegevens van de gebruiker zijn die enkel en alleen door Nike mogen worden verwerkt met uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers.

En juist deze uitdrukkelijke toestemming bleek volgens het CBP niet aanwezig bij Nike. Nike handelde volgens CBP in strijd met de Wbp doordat zij gebruikers onvoldoende heeft geïnformeerd dat via de hardloop app persoonsgegevens werden verwerkt.

Nike heeft naar aanleiding van het onderzoek van het CBP aangekondigd dat zij maatregelen zal treffen om te voldoen aan de Wbp. Het CBP zal in de nabije toekomst nagaan of Nike de aangekondigde maatregelen heeft getroffen en of zij hiermee niet langer in strijd handelt met de Wbp.

De verwachting is dat de hardloop app van Nike niet de enige app is die in strijd met de Wbp persoonsgegevens verwerkt en dat nog meer bedrijven in de nabije toekomst door het CBP op de vingers zullen worden getikt. Bedrijven doen er dan ook verstandig aan om een deskundige in te schakelen die controleert of de app wel in lijn is met de wet- en regelgeving. Mocht u vragen op dit vlak vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.