Geschorst lid politiehondenvereniging mag op Facebook ongenoegen over het bestuur uiten

JPR Advocaten
Geschorst lid politiehondenvereniging mag op Facebook ongenoegen over bestuur uiten | JPR Advocaten

Een geschorst en ontevreden lid van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV) moet haar inbreuken op het merkrecht van de vereniging staken. Haar kritiek op de vereniging is echter niet onrechtmatig. Dat bepaalde de Rechtbank Gelderland in een recente uitspraak.

Merkregistratie

Binnen de KNPV ontstaat een conflict tussen een van haar leden en het bestuur. Het lid heeft kritiek op de werkwijze van het bestuur en voelt zich niet gehoord. De KNPV heeft een merk voor haar logo in zwart-wit. Het lid registreert hetzelfde logo in kleur en stelt dat ze alle rechten op het KNPV-merk heeft opgekocht.

Uitlatingen op Facebook

Vervolgens spreekt het lid op Facebook en in diverse brieven aan het bestuur haar ongenoegen uit over het bestuur. Het lid spreekt onder meer over interne belangenverstrengelingen, ongelijke stemrechten, het gebrek aan voorlichting over stroombandgebruik bij honden en het gedogen van mishandelingen. Het lid is inmiddels geschorst.

Procedure

De KNPV is van mening dat het lid inbreuk maakt op haar merk en onrechtmatig handelt door de uitlatingen op Facebook. De KNPV start een procedure. Daarin vordert de KNPV onder meer een verbod voor merkinbreuk en het doen van onrechtmatige uitlatingen. Ook vordert de KNPV vergoeding van haar proceskosten, die zij op € 10.648,68 (inclusief btw) specificeert. Volgens de KNPV zien 85% van deze kosten op het merkenrechtelijke gedeelte.

Merkinbreuk?

Het lid erkent de merkrechten van KNPV en stemde op de zitting ermee in dat zij het gebruik van het KNPV-teken staakt. Daarbij gaf het lid aan dat zij niet meer het standpunt inneemt dat zij rechthebbende is op dit merk. De merkinbreukvorderingen worden dan ook toegewezen.

Onrechtmatige publicaties?

Ten aanzien van de uitlatingen op Facebook oordeelt de voorzieningenrechter dat deze uitlatingen niet onrechtmatig zijn. Het lid kon haar beschuldigingen grotendeels onderbouwen. De voorzieningenrechter merkt daarbij op dat in een kort geding geen ruimte is om het waarheidsgehalte van alle beschuldigingen te onderzoeken. Hij vindt het aannemelijk dat de beschuldigingen niet onrechtmatig zijn. De aard en de toon van die berichten maken het niet anders. Het vonnis toont helaas geen voorbeelden van berichten. Wel merkt de voorzieningenrechter het volgende op:

‘Hoewel te begrijpen valt dat de uitlatingen van [Gedaagde] KNPV niet welgevallig zijn, heeft KNPV onvoldoende concrete feiten en omstandigheden aangevoerd om vast te kunnen stellen dat de grens van wat in het maatschappelijk verkeer toelaatbaar is in het onderhavige geval door [Gedaagde] is overschreden’.

Beschuldigingen zijn dus weliswaar vervelend, maar nog niet meteen onrechtmatig. Het is mogelijk dat in een bodemprocedure anders wordt geoordeeld. Het is wel de vraag of er nog een bodemprocedure komt.

Gevolgen voor proceskostenveroordeling

De voorzieningenrechter merkt allereerst op dat de rechtszaak over de merkenrechtelijke aspecten kon worden voorkomen. Het lid wilde namelijk het gebruik staken, maar vond de gevorderde boetes en schadevergoedingen te hoog. Ook procedeert het lid in persoon.

Gelet op onder andere deze omstandigheden, vindt de voorzieningenrechter het redelijk om 50% van de proceskosten toe te rekenen aan het merkenrechtelijke gedeelte. De voorzieningenrechter sluit aan bij de Indicatietarieven, die een maximum van € 6.000,00 voorschrijven bij een eenvoudig kort geding. 50% hiervan dient het lid, naast de dagvaardingskosten en griffierechten van € 722,52, aan de KNPV te vergoeden. Van de gevorderde € 10.648,68 blijft hierdoor € 3.722,52 over.

Slotsom

Het registreren van andermans merk in een conflict kan merkinbreuk opleveren. Uitlatingen op Facebook over een conflict hoeven niet onrechtmatig te zijn wanneer ze zijn te onderbouwen. Als de merkinbreukvordering wordt toegewezen, maar de overige vorderingen worden afgewezen, kan dat invloed hebben op de proceskostenveroordeling. In dit geval kreeg KNPV nog minder dan de helft van haar kosten terug.

Heeft u vragen over het merkenrecht? Neem dan contact op met een van onze advocaten intellectueel eigendom. Voor vragen over verenigingen kunt u bij onze advocaten vennootschapsrecht terecht.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.