Gebruik materiaal vorige werkgever: reden voor ontslag?

JPR Advocaten
Gebruik materiaal vorige werkgever: ontslag? | JPR Advocaten

Een recent gepubliceerde uitspraak ging over de vraag of een werknemer ontslagen mocht worden wegens gebruik van materiaal van zijn vorige werkgever. Dit materiaal was auteursrechtelijk beschermd. Het gebruikmaken van inbreukmakend materiaal levert onvoldoende grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst op. Echter, de arbeidsverhoudingen zijn dusdanig verstoord, dat de arbeidsovereenkomst alsnog is ontbonden. Hieronder volgt meer informatie.

Achtergrond

Werknemer is sinds 2014 als fysisch geograaf in dienst bij Accacia. Accacia adviseert onder meer over grondwater en waterbeheer. Hiervoor werkte de werknemer bij Alterra. Werknemer geeft op enig moment aan Accacia aan ontevreden te zijn en dat hij graag een andere baan wil. Accacia en de werknemer treden hierover in overleg.

Accacia inventariseert ondertussen de projecten van de werknemer en komt erachter dat bepaalde gegevens ontbreken. Accacia verzoekt om deze gegevens aan te leveren. De werknemer weigert dit omdat hij voor deze gegevens auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruikte van zijn vorige werkgever Alterra. Accacia heeft hierdoor onvoldoende gegevens voor haar lopend project, wat kan leiden tot vertraging. Accacia wil de arbeidsrelatie met de werknemer beëindigen.

Ontslag en procedure

Volgens Accacia is voor het aanleveren van de gegevens twee manjaren aan arbeid nodig. Doordat deze gegevens ontbreken en de werknemer auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden gebruikte, zonder daarvoor een licentie te hebben, verzoekt Accacia om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Ondertussen blijkt dat Alterra geen bezwaar had tegen het gebruik van haar materiaal. De werknemer verzoekt in dezelfde procedure naast een transitievergoeding van € 7.446,00 ook om een billijke vergoeding van € 65.000,00.

Gebruik materiaal is geen reden voor ontslag

Volgens de kantonrechter is de werknemer tekortgeschoten in de uitvoering van zijn werkzaamheden. De werknemer diende Accacia te informeren over het gebruik van materiaal van derden. Daarmee kreeg Accacia nog de mogelijkheid om Alterra om een licentie te verzoeken, zodat het materiaal ook bruikbaar was. De tekortkoming is echter niet ernstig genoeg om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te rechtvaardigen. Daarbij is van belang dat de werknemer altijd naar behoren functioneerde en dat Alterra geen bezwaren had tegen het gebruik van haar materiaal.

Arbeidsovereenkomst is alsnog ontbonden en werknemer moet materiaal verstrekken

De kantonrechter ontbindt echter alsnog de arbeidsovereenkomst. Partijen erkennen namelijk dat de arbeidsverhoudingen zijn verslechterd. De ontbinding leidt tot toewijzing van de transitievergoeding, maar tot afwijzing van de billijke vergoeding. Accacia handelde namelijk niet ernstig verwijtbaar of nalatig. Daarnaast moet de werknemer ook het beschermd materiaal aan Accacia verstrekken.

Slotsom

Alhoewel het gebruik van inbreukmakend materiaal geen directe grond voor ontslag oplevert, kan dat indirect wel het geval zijn. De relatie met de werkgever kan uiteindelijk dusdanig verslechteren, dat de arbeidsovereenkomst alsnog wordt ontbonden.

Hebt u vragen over het intellectueel eigendomsrecht of het arbeidsrecht? Neemt u dan contact op met onze advocaten. Wij denken graag met u mee bij het nemen van de juiste beslissingen op het juiste moment.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.