Arbeidsrecht
31 december 2013

Flexibele arbeidsrelaties

JPR advocaten
Flexibele arbeidsrelaties | JPR Advocaten

De Wet Werk en Zekerheid wijzigt naast het ontslagrecht en een aantal onderdelen van de WW ook de rechtspositie van flexwerkers. De herziening van wetgeving rondom flexibele contracten is ingegeven door het feit dat de mogelijkheden die het huidige flexrecht biedt, vaak op oneigenlijke manier gebruikt lijken te worden. Steeds meer mensen werken steeds langer op basis van flexibele contracten, waarbij het perspectief op een vaste arbeidsovereenkomst naar achteren wijkt. De regering wil voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig ingeschakeld worden op basis van onzekere flexibele contracten. De balans tussen vast en flexibel werk moet op dit punt worden hersteld. Met de wet wordt aldus beoogd dat werknemers met flexibele contracten meer zekerheid krijgen en eerder kunnen doorstromen naar een vast contract.

De belangrijkste hervormingen van het flexrecht worden op deze site per onderwerp toegelicht.

De vraag is of de flexwerkers werkelijk meer zekerheid krijgen. De praktijk zal dat moeten uitwijzen.

Neem bijvoorbeeld de aanscherping van de ketenregeling. Beoogd is dat een werknemer al na twee jaar aanspraak kan maken op een vast contract om te voorkomen dat werknemers te lang en tegen hun zin op opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken. Het gevolg voor de werknemer lijkt echter dat het aangaan van een tijdelijk contract minder flexibiliteit brengt. Nu zal een werkgever onder omstandigheden al na twee jaar besluiten om afscheid te nemen van een werknemer en dus wordt de drie jaar baan (on)zekerheid teruggebracht naar twee jaar.

Ook een vraag is of de flexwerker daadwerkelijk meer zekerheid wordt geboden doordat de mogelijkheid voor werkgever om bij cao voor onbeperkte duur van de loondoorbetalingsverplichting af te wijken, komt te vervallen. Het wordt zo namelijk minder aantrekkelijk om de groep werknemers met een nuluren- en oproepcontract langdurig op die basis in dienst te houden. Dat kan er toe leiden dat eerder ontslag volgt of wordt gekozen voor arbeidsovereenkomsten van zeer beperkte duur.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.