Menu
JPR Advocaten

Aanscherping ketenregeling per 1 juli 2015

Geschreven op 12 mei 2014  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Aanscherping ketenregeling per 1 juli 2015

De ketenbepaling (artikel 7:668a BW) regelt dat elkaar opvolgende tijdelijke contracten op zeker moment overgaan in een vast contract.

Hoe is het nu? 3x3x3


Nu kunnen maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar tijd worden gesloten. Dus bij het vierde contract of na drie jaar ontstaat een contract voor onbepaalde tijd. Daarbij geldt dat na een tussenpoos van drie maanden de keten opnieuw gaat tellen. Nu is afwijking bij cao van aantal en periode onbeperkt mogelijk en veel cao’s hebben van die mogelijkheid ook gebruik gemaakt.

Wat gaat er veranderen? 3x2x6


Per 1 juli 2015 kunnen nog maximaal drie contracten in (slechts) twee jaar tijd worden gesloten. Dus bij het vierde contract of (al) na twee jaar ontstaat een contract voor onbepaalde tijd. Bovendien gaat na een tussenpoos van zes maanden de keten opnieuw tellen. Afwijking bij cao van aantal en periode is nog maar heel beperkt mogelijk en dan maximaal zes tijdelijke contracten in vier jaar tijd. Namelijk voor uitzendovereenkomsten en voor bepaalde aan te wijzen functiegroepen in verband met de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering. Hier moet u denken aan eventuele functies in de media, cultuur en academische sector. Verdere afwijking is mogelijk voor bestuurders van rechtspersonen waarbij met name is gedacht aan die in de zorg en het onderwijs. Van de tussenpoos van zes maanden mag niet meer worden afgeweken. De nieuwe ketenbepaling geldt niet voor werknemers tot 18 jaar die (gemiddeld) maximaal 12 uur per week werken noch voor de leer/werkovereenkomst (BBL). De profvoetbalsector wordt mogelijk ook uitgesloten.

Overgangsrecht

Lopende contracten met een einddatum na 1 juli 2015 worden gerespecteerd en zullen niet automatisch worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Echter als de ketenregeling in een cao is vervat, dan is nog maximaal tot 1 juli 2016 oud recht van toepassing. Cao partijen krijgen aldus de gelegenheid tot die tijd de cao aan te passen.

Tip

Maak binnen uw organisatie inzichtelijk van welke werknemers het eerste of tweede contract afloopt voor 1 juli 2015. Voor deze datum kunt u nog een opvolgend contract voor bepaalde tijd sluiten. Uiteraard mits de periode van 36 maanden (huidige wet) daarmee niet wordt overschreden. Nota bene ook als het eerste of tweede contract pas afloopt na 1 juli 2015, maar u het opvolgende contract vast sluit vóór 1 juli 2015, blijft het oude recht op dit nieuwe contract van toepassing. Deze mogelijkheid kunt u dus benutten.


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een onderhandelingstactiek uitdenken om het beste resultaat te behalen, allemaal zaken die ik als advocaat oppak en waar ik energie van krijg. Kort gezegd, zaken zo oplossen dat een klant tevreden is en zo efficiënt mogelijk een regeling of uitspraak bereiken; dat is mijn streven.

Vanuit mijn enthousiasme en passie voor het bedrijfsleven, ben ik sparringpartner van ondernemers en participeer ik in verschillende regiobesturen. Wat me motiveert is het verbinden van ondernemers, zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan in de regio en de economie bloeit. Met de opgedane kennis uit de regio, kan ik mijn klanten verder informeren en ondersteunen.

Op sociaal maatschappelijk vlak ben ik betrokken bij diverse projecten in Deventer. Mijn interesses Human Capital, MVO en meer vrouwelijke ondernemers in de regio aan de top, hebben allen een raakvlak met mensen. De advocatuur is prachtig, dat had ik goed ingeschat toen ik nog jong was. In mijn vak draait het vanuit een juridisch oogpunt om de mens en zijn het de mensen die mij inspireren.”

Over Pascal

Pascal is sinds 2018 voorzitter van het Dagelijks Bestuur van JPR Advocaten. Vanaf 2005 is zij actief als advocaat en sinds 2009 werkzaam bij JPR Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en Intellectueel Eigendom. Pascal is energiek en heeft passie voor haar vak. Haar werkwijze is gericht op het verbinden van partijen, waarbij oog is voor menselijke verhoudingen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: