Arbeidsrecht Ontslag
11 mei 2014

Ernstig verwijtbaar handelen werknemer

Leonie Ouwersloot-Koster
Ernstig verwijtbaar handelen werknemer | JPR Advocaten

Een werknemer heeft na invoering van de Wet Werk en Zekerheid in beginsel recht op toekenning van een transitievergoeding. De transitievergoeding is namelijk verschuldigd bij alle dienstverbanden langer dan twee jaar die worden beëindigd. Zoals is weergegeven bij het onderwerp “transitievergoeding” wordt met de invoering van deze wet straks op voorhand duidelijk wat de hoogte van deze transitievergoeding zal zijn.

Muizengaatje

Er kunnen zich situaties voordoen, waardoor het onredelijk zou zijn om de werknemer na de beëindiging van het dienstverband nog een transitievergoeding toe te kennen. De wetgever heeft een ontsnappingsmogelijkheid, het muizengaatje, opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid. Indien sprake is van ernstige verwijtbaarheid (in de zin van artikel 7:673 lid 7 sub c BW) heeft de werknemer toch geen aanspraak op een transitievergoeding.

Ernstige verwijtbaarheid

De vraag is wat onder ernstige verwijtbaarheid moet worden verstaan. Uit de memorie van toelichting blijkt dat de ernstige verwijtbaarheid breder is dan een dringende reden. De voorbeelden die de wetgever heeft geboden, sluiten evenwel aan bij de dringende reden zoals wij deze onder het huidige recht nog kennen. Waar de ernstige verwijtbaarheid precies uit bestaat, wordt dan ook niet duidelijk. De praktijk zal hier meer invulling aan moeten gaan geven, hetgeen de nodige procedures tot gevolg kan hebben.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.