Ondernemingsrecht
20 september 2020

Corona: failliet of (nog) niet? Uitstel is mogelijk

Paul Schepel
Corona: failliet of (nog) niet? Uitstel mogelijk | JPR Advocaten

Het coronavirus tast niet alleen mensen, maar ook bedrijven aan. Als een ondernemer zijn rekeningen niet meer kan betalen, dreigt faillissement. Dit betekent meestal einde bedrijf, tenzij een doorstart plaatsvindt. Rechtbanken zijn nu al terughoudend bij het uitspreken van faillissementen: het aantal uitgesproken faillissementen is nog nooit zo laag geweest. Toch zijn er schuldeisers (die het geld vaak zelf ook hard nodig hebben) die doorzetten en ook het faillissement van in de kern gezonde bedrijven aanvragen. De regering wil daar een stokje voor steken. Het gaat daarbij om bedrijven die enkel door de uitbraak van het coronavirus in de problemen zijn gekomen.

Wetsontwerp uitstel faillissement

De regering heeft een voorstel voor een spoedwet ingediend bij de Tweede Kamer. Als dat wordt aangenomen, krijgt de rechter de bevoegdheid een faillissementsaanvraag tegen een ondernemer twee maanden aan te houden. De ondernemer moet daarvoor het volgende aantonen:

  1. Hij had voordat de coronacrisis uitbrak genoeg geld om zijn rekeningen te betalen;
  2. Als gevolg van de crisis heeft hij tijdelijk geen geld meer.

De ondernemer moet daarvoor actuele cijfers van zijn bedrijf laten zien. Als hij sinds de uitbraak van het virus een omzetverlies heeft van tenminste 20% ten opzichte van de voorafgaande drie maanden wordt vermoed dat dit het gevolg is van de coronacrisis. Dat klinkt bekend: het is hetzelfde criterium als voor de NOW-regelingen. Verder moet de ondernemer laten zien dat, als de crisis voorbij is, hij zijn schulden weer kan gaan betalen. De schuldeiser kan het uitstel dan alleen tegenhouden als hij kan aantonen dat hij daardoor onredelijk wordt benadeeld. Denk bijvoorbeeld aan de werknemer die geen salaris krijgt en een faillissement nodig heeft om bij het UWV te kunnen aankloppen. Die neemt alleen niet-betaalde salarissen over de laatste 13 weken over. Bij een uitstel van twee maanden loopt de werknemer het risico dat hij niet meer al zijn salaris krijgt.

Gevolgen uitstel

De aanvrager van het faillissement staat tijdens het uitstel praktisch met lege handen. Als hij beslag had gelegd, kan de rechter dat opheffen. Hij kan zijn contractuele rechten niet uitoefenen. Als de ondernemer naderhand toch failliet gaat, kan de curator echter betalingen aan schuldeisers tijdens het uitstel niet terugvorderen. Verder kan een bank op dezelfde voet blijven financieren.

Verlenging uitstel

De rechtbank kan het uitstel twee keer verlengen met twee maanden. In totaal kan dus zes maanden uitstel worden verkregen. Voor het uitstel gelden telkens dezelfde regels.

Einde uitstel

Het uitstel is geen vrijbrief voor de ondernemer. De rechtbank kan het uitstel intrekken op verzoek van de aanvrager van het faillissement als de ondernemer hem benadeelt of dat probeert. Dan wordt het verzoek tot faillietverklaring alsnog behandeld. Bovendien blijven de onderneming en haar bestuurder uiteraard volledig verantwoordelijk voor hun handelen ten opzichte van de schuldeisers.

Opheffing beslagen

Het wetsvoorstel biedt ook de mogelijkheid om beslagen te laten opheffen als een ondernemer door de coronacrisis in betalingsproblemen is gekomen. Daarvoor gelden dezelfde regels als voor uitstel van faillietverklaring. De ondernemer moet daarvoor een kort geding aanspannen. Daar is een advocaat voor nodig.

Tot slot

Wacht niet tot het verzoek tot faillietverklaring op de mat ligt. Onze advocaten kunnen meer voor u doen als u op tijd aan de bel trekt. Wij helpen u graag.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.