Bestuurdersaansprakelijkheid door uw jaarrekening vergeten in te leveren

JPR advocaten
Bestuurdersaansprakelijkheid deponeren | JPR Advocaten

Het is de nachtmerrie van elke bestuurder: bestuurdersaansprakelijkheid. Uw onderneming verkeert in zwaar weer en mocht het tot een faillissement komen, moet u zich ook nog gaan verweren tegen mensen die zeggen dat u uw taak niet goed heeft uitgevoerd. Hoe is dit te voorkomen? Door in ieder geval de jaarrekening op tijd in te leveren!

Bestuurder aansprakelijk gesteld

In een recent arrest van het Gerechtshof van Den Haag was de bestuurder de pineut. Een belangrijke verplichting van de bestuurder is dat hij de jaarrekening binnen de termijn, genoemd in art. 2:394 BW, deponeert bij de Kamer van Koophandel. De bestuurder had dit een paar maanden te laat gedaan en vervolgens ging de onderneming failliet. Daarna heeft de curator de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort en verzocht dit bedrag over te maken. Het niet tijdig deponeren van de jaarstukken heeft verstrekkende gevolgen.

Lastig te bewijzen

Het te laat deponeren van de jaarrekening wordt gezien als een belangrijk verzuim, waardoor vaststaat dat sprake is van onbehoorlijke taakvervulling en in beginsel die onbehoorlijke taakvervulling oorzaak is van het faillissement. Dan is de bestuurder aansprakelijk voor het boedeltekort. De bestuurder is alleen niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat de onbehoorlijke taakvervulling geen belangrijke oorzaak is van het faillissement. Dat is een lastige bewijspositie.

Argumenten als ‘elke bestuurder zou hetzelfde gehandeld hebben in deze omstandigheden’ en ‘ik hield me niet bezig met de financiën’ worden niet geaccepteerd. Dus om te voorkomen dat u straks met een rechtszaak wegens bestuurdersaansprakelijkheid wordt opgezadeld: deponeer na de vaststelling van de jaarrekening, de jaarrekening direct bij de Kamer van Koophandel. Het kan u een bezoek aan de rechtbank schelen.

Lees hier de volledige uitspraak van de rechtbank over bestuurdersaansprakelijkheid door het niet tijdig deponeren van de jaarstukken.

Wilt u meer weten over deze uitspraak of over het jaarrekeningenrecht? Neem dan contact op met één van onze specialisten!

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.