Arbeidsrecht Ontslag
26 mei 2014

Afspiegelingsbeginsel

Leonie Ouwersloot-Koster
Afspiegelingsbeginsel | JPR Advocaten

Objectieve selectie voor ontslag

Bij het bepalen van de ontslagvolgorde bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, controleert het UWV of het afspiegelingsbeginsel in acht is genomen. Aan de hand van het afspiegelingsbeginsel wordt bepaald welke werknemer binnen een categorie uitwisselbare functie voor ontslag moet worden voorgedragen. Door toepassing van het afspiegelingsbeginsel blijft de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functie zoveel mogelijk gelijk.

Om het afspiegelingsbeginsel te kunnen toepassen, zijn de volgende gegevens van belang: peildatum, (wederzijds uitwisselbare) functie, leeftijd en datum indiensttreding. Er vindt zo een objectieve selectie van de voor ontslag voor te dragen werknemers plaats. Het is in beginsel niet mogelijk om op basis van kwaliteiten een bepaalde werknemer voor ontslag voor te dragen of juist niet voor te dragen. Slechts in een paar uitzonderlijke situaties is het mogelijk om van het afspiegelingsbeginsel af te wijken, hierbij kan gedacht worden aan een onmisbare werknemer of een werknemer die een zwakke arbeidsmarktpositie heeft.

Een andere afwijking van het afspiegelingsbeginsel is op 1 april 2014 ingevoerd. Een AOW-gerechtigde dient met voorrang te worden ontslagen, indien de AOW-gerechtigde werkzaam is in een categorie uitwisselbare functie waar in gesneden wordt. Het doel van deze regeling is te bewerkstelligen dat een werknemer die voor zijn levensonderhoud afhankelijk is van zijn baan geen plaats hoeft te moeten maken voor een werknemer die voor zijn levensonderhoud ook al een AOW-uitkering ontvangt. De regering heeft hierbij opgemerkt dat het voor een werkgever niet mogelijk is om voor een AOW-gerechtigde een beroep te doen op een afwijkingsmogelijkheid. Dit houdt dus in dat een AOW-gerechtigde hoe dan ook voorgedragen dient te worden voor ontslag.

Bij het toepassen van het afspiegelingsbeginsel komen veel aspecten kijken. Wanneer een onjuiste afspiegeling is toegepast, kan dit vergaande gevolgen hebben voor de ontslagaanvragen. Bij een onjuiste toepassing van het afspiegelingsbeginsel, zal het UWV namelijk overgaan tot het afwijzen van de ontslagaanvragen. Het is daarom van belang dat het afspiegelingbeginsel dan ook met grote zorgvuldigheid wordt toegepast.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.