Home
Vastgoedrecht
Appartementsrecht

Appartementsrecht

Een groot deel van de Nederlandse woningvoorraad bestaat uit appartementsrechten. Gezien het huidige tekort aan woningen, is de verwachting dat het aantal appartementsrechten in de toekomst alleen maar zal toenemen. Maar appartementsrechten zien niet alleen op woningen. Ze kunnen ook betrekking hebben op (bijvoorbeeld) kantoor- en winkelruimtes, parkeerplaatsen en bergingen. De kans is dan ook groot dat je als appartementseigenaar te maken krijgt met (complexe) juridische vraagstukken over het appartementsrecht. Wij bieden je daarin een helpende hand!

Direct contact opnemen
Sharbel-Deventer

Aandeel in de splitsing

De juridische positie van een appartementseigenaar is wezenlijk anders dan de positie van bijvoorbeeld de eigenaar van een grondgebonden koopwoning. Omdat er bij een appartementsrecht geen sprake is van eigendom, krijgt de appartementseigenaar te maken met zaken die niet voor een traditionele eigenaar gelden.

De appartementseigenaar heeft slechts een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken en kan dus niet vrijelijk over het geheel beschikken. Hij deelt de eigendom van het gebouw met de overige eigenaren. Op veel terreinen is de appartementseigenaar aangewezen op (de complexe) samenwerking met de overige appartementseigenaars. De deskundigheid van een advocaat is daarbij geen overbodige luxe.

Exclusief gebruiksrecht

Het appartementsrecht geeft de appartementseigenaar het recht tot het exclusieve gebruik van een privégedeelte. Om onduidelijkheden te voorkomen, dient het privégedeelte nauwkeuring in de splitsingsakte te worden omschreven en te worden aangegeven op de bij de splitsingsakte behorende splitsingstekening.

Naast het privégedeelte heeft de appartementseigenaar in beginsel enkel de bevoegdheid tot het medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten. Wel kunnen hier, onder omstandigheden, afwijkende afspraken met de Vereniging van Eigenaars (VvE) over worden gemaakt. Wij kunnen je hierover adviseren.

Lidmaatschap

De koper van een appartementsrecht wordt appartementseigenaar en daarmee automatisch lid van de bij de splitsing opgerichte VvE. Het betreft een gekwalificeerd lidmaatschap en kan niet opgezegd worden. Pas door overdracht van het appartementsrecht eindigt het lidmaatschap van de VvE voor de appartementseigenaar.

Nu het lidmaatschap van de VvE onlosmakelijk is verbonden aan het zijn van appartementseigenaar, is het voor anderen niet mogelijk om tot de VvE toe te treden. De VvE voert, met uitzondering van de privégedeelten, het beheer over de gemeenschap en houdt een reservefonds in stand ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten.

Appartementseigenaar & huurder

In veel splitsingen is het de appartementseigenaar onder voorwaarden toegestaan zijn appartementsrecht te verhuren. Verhuur van het appartementsrecht kan voor de appartementseigenaar de nodige zorgen met zich meebrengen. Dit omdat hij niet alleen verplichtingen tegenover de overige appartementseigenaars heeft, maar ook verplichtingen ten aanzien van zijn huurder(s).

Hoewel de wet bepaalt dat ook gebruikers (en daarmee ook huurders) gebonden zijn aan bepaalde regels uit de splitsingsakte en het splitsingsreglement, ligt dit voor huurders wel genuanceerd. Om conflicten binnen de VvE te voorkomen, is het verstandig om voorafgaand aan de verhuur van een appartementsrecht bij onze advocaten informatie in te winnen.

Wouter te Woerd
Wij staan voor je klaar

Meer weten over het appartementsrecht?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.