Menu
JPR Advocaten

Ondernemen in het buitenland

Internationale ondernemers worden met andere problemen geconfronteerd dan ondernemers die nationaal handel drijven. Ondernemen in het buitenland lijkt daardoor voor startende internationale ondernemers zeer risicovol. Net als bij het zaken doen in eigen land is de ondernemer in het buitenland gebonden aan allerlei wetten en regel(tje)s. Maar als men voldoende op de hoogte is van die wetten en regels en weet waar de kansen en risico’s liggen, is ondernemen in het buitenland, zo leert de ervaring, lang niet zo risicovol als men van te voren dacht.

Overheid

Internationale ondernemers kunnen bij het starten van hun bedrijf hulp krijgen van de overheid. Er zijn verschillende netwerken en ondernemerspleinen beschikbaar waarop hulp en advies kan worden gevraagd. Ook financiële hulp van de overheid behoort tot de mogelijkheden. Op basis hiervan kunnen de eerste stappen over de grens worden gezet.

Contracteren

Een belangrijk onderdeel van het ondernemen in het buitenland bestaat uit contracteren. Een goed contract opstellen is niet eenvoudig. De internationale ondernemer zal goed moeten nadenken op welke basis hij wenst te contracteren. Daarbij bieden het Nederlandse recht en de Nederlandse rechter waarschijnlijk de meeste zekerheid door bekendheid met deze regels. Het is echter niet altijd verstandig voor toepassing van Nederlands recht te kiezen. Bij het ondernemen in het buitenland komt het vaak aan op maatwerk.

Het is bovendien ook niet altijd mogelijk voor de Nederlandse partij om de inhoud van het internationale contract te bepalen. Juist ook dan komt het aan op de details. Als de ondernemer voorstellen mag doen, adviseren wij altijd om in scenario’s te denken. Worden bijvoorbeeld producten geleverd, dan zal moeten worden nagedacht of het mogelijk is om een (internationaal) eigendomsvoorbehoud af te spreken. Ook is het goed om na te gaan wat de rechten en plichten zijn in geval van een surseance of faillissement van de wederpartij.

Algemene voorwaarden

Partijen die geregeld dezelfde contracten afsluiten werken vaak met algemene voorwaarden. De nationale regels over algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien niet beide partijen in Nederland gevestigd zijn. Ook niet als voor Nederlands recht gekozen is. De vestigingsplaats van beide partijen is bepalend voor de vraag naar het recht van welk land de algemene voorwaarden moeten worden beoordeeld. Achterliggende gedachte van deze regeling is dat buitenlandse ondernemers hun voorwaarden niet afgestemd hebben op de Nederlandse wet en dat Nederlandse ondernemers niet door de nationale regels gebonden zouden moeten worden als zij met buitenlandse partijen contracteren. Dit is dus een aspect om rekening mee te houden.

Het Weens Koopverdrag

Voor internationale koopovereenkomsten waarbij roerende zaken worden gekocht, geldt het Weens Koopverdrag. Internationaal aangeduid als CISG, Contracts for the International Sale of Goods. Het Weens Koopverdrag beoogt algemeen geldende regels te stellen voor de internationale koop van zaken. Het Weens Koopverdrag stelt regels voor zowel de totstandkoming van de overeenkomst als voor het overeenkomen van algemene voorwaarden. Willen partijen zich niet conformeren aan het Weens Koopverdrag, dan zal dat expliciet moeten worden overeengekomen. Zonder nadere afspraken is het Weens Koopverdrag van toepassing.

Het internationaal ondernemen kan risico’s met zich meebrengen. Als u zich maar bewust bent van de kansen en risico’s hoeft dat geen probleem te zijn. Wij brengen de kansen en risico’s graag voor u in kaart zodat u weet waar u aan begint.

Indien een onderneming zich op de internationale markt begeeft, kan dat leiden tot onzekerheid. De nationale regels zijn tot op zekere hoogte wel bekend, maar onbekendheid met Europese en internationale regels leveren vaak vervelende situaties op. Daar waar men dacht op de eigen voorwaarden gecontracteerd te hebben, blijkt dat niet het geval. Een eigendomsvoorbehoud blijkt niets waard. De strikte bedrijfsregels rondom ziekte blijken voor een zieke werknemer die in Duitsland woont niet op te gaan. Er blijken opeens internationale regels te gelden (Weens Koopverdrag) waarvan men zich niet bewust was.

Wees voorbereid

Ondernemen in het buitenland kan een spannende exercitie zijn als een ondernemer onvoldoende weet waar hij aan begint. Met goed juridisch advies en een goede juridische begeleiding kunt u als bedrijfsjurist de ondernemer verder helpen. Soms is het fijn om dan even te kunnen sparren over een bepaalde vraag. Om even af te stemmen of u niets over het hoofd ziet. Daarvoor kunt u uiteraard bij ons terecht. Belt u gerust eens over de mogelijkheden.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: