WHOA toolkit bevat mooi gereedschap, maar je moet hem wel op tijd open doen!

Tian Herstel
Zet WHOA op tijd in bij dreigend faillissement | JPR Advocaten

De WHOA biedt verschillende mogelijkheden om een dreigend faillissement (tijdelijk) af te wenden. Dat je dan wel de regels op de juiste wijze en op het juiste moment moet toepassen, blijkt uit de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 19 april 2021.

In die kwestie was de onderneming bij verstek failliet verklaard. Na een afwijzing van het verzet heeft het Hof het faillissement in hoger beroep bekrachtigd. De stelling van de onderneming was dat het faillissement als een verrassing kwam, waardoor een succesvol WHOA-traject niet meer tot de mogelijkheden behoorde. Het Hof heeft onder meer deze stelling gepasseerd.

Afkoelingsperiode

De wet biedt sinds de invoering van de WHOA verschillende mogelijkheden om een afkoelingsperiode te krijgen. Het doel van een afkoelingsperiode is om de ondernemer in staat te stellen de onderneming voort te zetten zonder de dreiging van dwangmiddelen en faillissementsprocedures. Derden kunnen in hun verhaalsmogelijkheden worden beperkt. Dat geeft de mogelijkheid om in relatieve rust een akkoord voor te bereiden.

Een afkoelingsperiode kan worden gekregen als een zogenaamde startverklaring is ingediend bij de rechtbank. Na het indienen van een dergelijke startverklaring moet wel binnen een paar maanden een akkoord worden voorgelegd.

Een afkoelingsperiode kan ook worden gevraagd als een verzoek wordt gedaan om een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Met een dergelijk verzoek kan zelfs een hangende faillissementsaanvraag gedurende de periode die nodig is om het akkoord voor te bereiden zolang in de koelkast worden gezet. Dat is vergelijkbaar met de situatie waarin een faillissementsaanvraag en een verzoek om toe te treden tot de wettelijke schuldsaneringsregeling tegelijk bij de rechtbank voorliggen. In dat geval krijgt de schuldsaneringsaanvraag – die voor particulieren openstaat – voorrang boven het verzoekschrift faillietverklaring.

Geen schorsing met terugwerkende kracht

Wil je van die mogelijkheid, die de WHOA op dit punt biedt, gebruikmaken, dan moet je dat wel tijdig doen, zo blijkt uit de onderhavige uitspraak. Het faillissement was al een feit en het Hof heeft in de feiten geen aanleiding gezien om een ruimhartige uitleg te hanteren voor de schorsende werking van een WHOA-traject.

Of dat anders zou zijn geweest indien de schuldenaar een concreet akkoord in voorbereiding zou hebben gehad en aannemelijk had kunnen maken dat eerdere pogingen zijn gedaan om met de crediteuren in het reine te komen, valt op dit moment niet uit te sluiten. Mogelijk dat het wel kansrijk zou zijn geweest als het in de verzetfase al zou zijn opgebracht. Uit de uitspraak blijkt dat dat kennelijk niet het geval is geweest.

Voor meer info: neem contact op met de WHOA-specialisten van JPR Advocaten!

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.