Arbeidsrecht
16 november 2016

WhatsAppende werknemers krijgen niet betaald

Pascal Hulsegge
WhatsAppende werknemer krijgt niet betaald | JPR Advocaten

De kantonrechter te Tilburg is van oordeel dat het veelvuldige gebruik van WhatsApp voor privédoeleinden tijdens werktijd voor rekening en risico van de werknemer moet komen. Er is geen loon verschuldigd voor de tijd dat een werknemer de bedongen arbeid niet heeft kunnen verrichten. Dit is alleen anders als de oorzaak van het niet verrichten van de arbeid in alle redelijkheid niet voor rekening van de werknemer kan komen. WhatsApp-gebruik valt niet onder die uitzondering.

Liefdesberichten onder werktijd

De werknemer in kwestie had tijdens werktijd maar liefst 1255 WhatsApp-berichten verstuurd met de aan hem ter beschikking gestelde telefoon van werkgever. De berichten aan de verschillende dames konden worden bestempeld als liefdesberichten. De werknemer was “volledig in de wolken” en zou gemiddeld 2,5 tot 3 minuten aan een bericht bezig zijn geweest en in de tijd geen werkzaamheden hebben kunnen verrichten voor de werkgever. "Daar zit een psychologische component aan, waardoor de tijd die daaraan is besteed uit veel meer heeft bestaan dan die voor het typen en lezen van de berichten alleen", aldus de kantonrechter. 

Bedrijfsreglement

Bij zijn beoordeling heeft de kantonrechter het bedrijfsreglement van de werkgever zwaar mee laten wegen. In het bedrijfsreglement staat dat de bedrijfstelefoon 'incidenteel en beperkt gebruikt mag worden voor persoonlijke doeleinden'. Volgens de rechter is daar bij 1255 WhatsApp-berichten geen sprake meer van.

Waar ligt de grens?

De uitspraak van de kantonrechter is zeer interessant. Immers, het zal vragen oproepen waar de grens tussen werk en privé in deze tijden nog ligt.

Vanuit werkgeversperspectief kan worden gesteld dat een werknemer tijdens werktijd geen privézaken mag regelen, althans geen privézaken die niet dringend zijn. Het versturen van liefdesberichten kan niet worden bestempeld als dringend. Vanuit werknemersperspectief kan daarentegen worden gesteld dat van hem wordt verwacht dat hij ook in zijn privétijd bereikbaar is voor werkdoeleinden en dat het hem dus niet kan worden verweten dat hij tijdens werktijd privézaken regelt. 

Een werknemer die in zijn privétijd bereikbaar is voor werkdoeleinden moet uiteraard in de gelegenheid worden gesteld privézaken te regelen tijdens werktijd. Echter, als je het mij vraagt is in deze kwestie het aantal verstuurde WhatsApp-berichten dermate hoog dat de werkgever terecht de werknemer de prijs daarvoor heeft laten betalen. 

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.