Huurrecht
22 mei 2023

Wat betekent de Wet goed verhuurderschap voor jouw organisatie?

JPR Advocaten

Binnenkort treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. Volgens de huidige stand van zaken is dat al per 1 juli 2023. 

Deze wet maakt het mogelijk om misstanden in de huur- en arbeidsmigranten huisvestingssector aan te pakken en te voorkomen. Dat gebeurt door op lokaal niveau gemeentes daarvoor middelen te geven. Daarnaast door op landelijk niveau nieuwe (minimum)normen te stellen aan verhuurders. 

Wat zijn in hoofdlijnen de gevolgen van deze wet? En waar moet je op letten? 

Gevolgen voor verhuurders en verhuurbemiddelaars

Verhuurders moeten in het voortraject van een huurovereenkomst:

 1. heldere en transparante procedures hanteren bij de selectie van hun huurders;
 2. objectieve selectiecriteria gebruiken en communiceren bij het openbaar aanbieden van woon- en verblijfsruimte;
 3. de keuze voor een gekozen huurder motiveren aan de afgewezen kandidaten.

Daarnaast moeten verhuurders:

 1. zich onthouden van iedere vorm van intimidatie. Zoals verbaal geweld, het oneerlijk doorbelasten van kosten, dreigen met opzeggen van de huurovereenkomst en huisvredebreuk.
 2. de huurovereenkomst schriftelijk vastleggen;
 3. schriftelijk informatie verstrekken over de rechten en plichten van huurders die niet in de huurovereenkomst zijn opgenomen, de contactgegevens van de contactpersoon voor de huurovereenkomst en het meldpunt van de gemeente voor klachten over slecht verhuurderschap.

Gevolgen voor gemeentes, toezicht en sancties

Gemeentes moeten een meldpunt instellen waar klachten over slecht verhuurderschap kunnen worden gemeld. Bij dit meldpunt kan iedereen terecht. Dus niet alleen huurders en arbeidsmigranten, maar ook woningzoekenden en buurtbewoners.

Daarnaast houden gemeentes toezicht op de naleving van de regels van goed verhuurderschap. Daarbij kunnen gemeentes op basis van een verhuurverordening met verhuurvergunningen nog extra eisen stellen. Dat gaat dan om specifiek aan te wijzen gebieden en categorieën woonruimte. Bijvoorbeeld eisen die betrekking hebben op huurprijzen, verhogingen daarvan, onderhoud en onderhoudsplannen.

Verder gaan gemeentes handhaven. Dat kan in eerste instantie – na een waarschuwing – met een last onder bestuursdwang of onder dwangsom (boetes tot maximaal € 90.000,--). Vervolgens kan een verhuurvergunning worden ingetrokken of zelfs het verhuurde pand door de gemeente in beheer worden genomen. Daarnaast kan de sanctieoplegging openbaar worden gemaakt, het zogenaamde ‘shaming and blaming’.

Gevolgen voor woningcorporaties

Voor woningcorporaties geldt in vergelijking met andere verhuurders een lichter regime. Maken woningcorporaties gebruik van een woonruimteverdeelsysteem? Dan hoeven zij de keuze voor een bepaalde huurder niet te motiveren. Aan de overige verplichtingen van de Wet goed verhuurderschap zijn zij ook gebonden.

Woningcorporaties kunnen verder door gemeentes worden gevraagd het beheer over te nemen van een verhuurd pand bij slecht verhuurderschap. Voor het voeren van dit beheer kunnen zij hun daadwerkelijke kosten in rekening brengen en verrekenen met de huuropbrengsten daarvan.

Maar goed, wat nu?

Deze wet gaat een grote impact hebben. Daarom is het noodzakelijk om op de korte termijn alle stappen in jullie verhuurproces onder de loep te nemen. De doelen van deze wet staan daarbij altijd voorop. Het bestrijden van buitensporige prijzen, het borgen van veiligheid en gezondheid en het tegengaan van intimidatie en discriminatie.

Een kleine greep uit een grote hoeveelheid relevante vragen:

 • Hoe bied je woon- of verblijfsruimte aan?
 • Wat en hoe communiceer je richting geïnteresseerden en huurders?
 • Wat staat er allemaal wel en niet in jullie (standaard) huurovereenkomsten en brieven?
 • En hoe verhoudt zich dat tot de wet?
 • Hoe zijn jullie huurprijzen in het licht van het WWS?
 • Welke kosten brengen jullie of de makelaar bij de huurder in rekening?
 • En hoe is de staat van onderhoud van je verhuurde pand(en)?

Daarnaast is het goed in de gaten te houden of jouw gemeente een verhuurverordening uitvaardigt die betrekking heeft op je verhuurde pand(en). En of daaruit voor jullie nog aanvullende regels volgen.

Weet je zeker dat jullie alles goed voor elkaar hebben? Het is niet fijn door een gemeente op de vingers getikt te worden. Of in juridische procedures gesleept te worden, boetes opgelegd te krijgen of een slechte reputatie te verkrijgen. Neem daarom het zekere voor het onzekere en raadpleeg ons voor advies.

Dus mocht je twijfelen, vragen hebben of gewoon even willen sparren, neem dan vooral contact op met één van onze huurrechtspecialisten. Wij helpen je graag.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.