Erfrecht
7 juni 2016

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking per 1 september 2016

JPR Advocaten
Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking | JPR Advocaten

Gisteren is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Wet bescherming erfgenamen tegen schulden. De regeling treedt op 1 september 2016 in werking.

Met ingang van 1 september aanstaande is pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam ofwel goederen van de nalatenschap verkoopt ofwel op andere wijze goederen onttrekt aan eventuele schuldeisers.

Er komt een uitzondering voor gevallen waarin de erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld. Er wordt een clausule voorgesteld op grond waarvan de erfgenaam de kantonrechter kan verzoeken om bescherming van zijn privévermogen, dit ter voorkoming van de situatie dat een erfgenaam met privévermogen moet instaan voor een onverwachte schuld.

Beneficiair aanvaarden wordt niet de standaard

In het nieuwe erfrechtstelsel wordt niet gekozen voor een systeem waarin erfgenamen een nalatenschap voortaan standaard beneficiair aanvaarden. Wanneer hier voor gekozen zou worden dan worden de meeste erfgenamen onnodig met extra lasten en kosten opgezadeld omdat de nalatenschap dan steeds volgens de wettelijke vereffeningsregels moet worden afgewikkeld. Daarnaast vreest men in dat geval voor een extra belasting van de rechterlijke macht. De minister van Veiligheid en Justitie is van mening dat een stelselwijziging niet noodzakelijk is omdat veruit de meeste nalatenschappen positief zijn. Het huidige stelsel zorgt ervoor dat de meeste erfgenamen op eenvoudige wijze, namelijk in onderling overleg, de nalatenschap kunnen afwikkelen.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.