Arbeidsrecht
16 maart 2020

Werktijdverkorting aanvragen door schade Coronavirus

Leonie Ouwersloot-Koster
Werktijdverkorting door schade Coronavirus | JPR Advocaten

Het Coronavirus heeft een grote impact op zowel medisch maar als op economisch gebied. Het kabinet heeft op 15 maart 2020 aanvullende maatregelen getroffen tegen het Coronavirus. Zo moesten horecagelegenheden vanaf 15 maart 2020 om 18.00 uur tot in ieder geval 6 april 2020 de deuren sluiten. Ditzelfde geldt voor onder meer sportscholen. Ook de scholen in Nederland moeten de deuren sluiten. Dergelijke maatregelen hebben een impact op de gehele economie.
In de afgelopen dagen is door een aantal werkgevers werktijdverkorting aangevraagd.

Werktijdverkorting kan worden aangevraagd in bijzondere situaties, zoals in geval van een uitbraak van het Coronavirus, waardoor werknemers tijdelijk niet of minder ingezet kunnen worden. De verwachting is dat veel meer bedrijven de komende periode gebruik willen maken van de werktijdverkorting.

Wij zetten hieronder kort uiteen wat de werktijdverkorting inhoudt en onder welke voorwaarden u hiervoor in aanmerking komt.

Wektijdverkorting

Als de vergunning voor werktijdverkorting wordt verleend, dan ontvangt u voor de betreffende werknemers een WW-uitkering van UWV. UWV maakt de WW-uitkering in beginsel aan de werkgever over, aangezien de werknemers in dienst blijven van de werkgever.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor werktijdverkorting, dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk;
  • u verwacht niet dat de oorzaak structureel van aard zal zijn.

Werktijdverkorting geldt in eerste instantie voor maximaal 6 weken en kan worden verlengd tot maximaal 24 weken.

Werktijdverkorting kan niet worden aangevraagd voor oproepkrachten en uitzendkrachten. Voor al uw overig personeel kunt u het wel aanvragen. U vraagt dan voor dat deel van het personeel dat geen of minder heeft een werkloosheidsuitkering (WW) aan. Door deze WW-aanvraag zullen de betreffende medewerkers hun WW-rechten aanspreken. Let wel, zij moeten wel WW-rechten hebben opgebouwd.

Hoe wordt de aanvraag gedaan?

U kunt online via de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aanvraag indienen. U zult bij deze aanvraag een overzicht moeten geven van uw personeelsleden met alle informatie over het dienstverband (denk hierbij aan datum in dienst, einddatum dienstverband, urenomvang). Daarnaast zult u gemotiveerd moeten onderbouwen hoeveel uren verlies aan werkzaamheden zal zijn. Deze vermindering zal gekoppeld moeten worden aan verschillen de functiegroepen. Het is overigens ook mogelijk om een volledige werktijdverkorting aan te vragen voor uw personeelsleden.

Kan ik mijn aanvraag nog aanpassen?

Uiteraard is het mogelijk om een aanvraag aan te passen. Op welke wijze dit moet gebeuren hangt af van de fase waarin uw aanvraag om werktijdverkorting is.

Wanneer ontvangt u een vergoeding vanuit UWV?

Het is belangrijk te realiseren dat u niet direct een vergoeding ontvangt vanuit UWV. U zult achteraf aan UWV kenbaar moeten maken hoeveel uren de individuele werknemer heeft gewerkt. U zult dan ook een goede urenregistratie moeten bijhouden. Pas nadat u deze registratie heeft ingevuld, ontvangt een vergoeding. U zult ongeveer 6 weken vermeerderd met behandeltijd van UWV moeten wachten tot u een vergoeding ontvangt. Maak dan ook tijdig gebruik van deze voorziening, wacht niet te lang!

Loondoorbetaling tijdens de vergunningsperiode

Met ingang van 1 januari 2020 is de wetgeving omtrent loondoorbetaling gewijzigd. De werkgever is vanaf 1 januari 2020 vrijgesteld van de loondoorbetalingsverplichting bij werktijdverkorting. Dit houdt dus in dat werknemers deze periode volledig terugvallen op de WW-uitkering. Heeft een werknemer nog geen WW-rechten opgebouwd, dan blijft de vrijstelling van loondoorbetalingsverplichting gelden. Deze wetswijziging heeft ten tijde van het coronavirus vergaande gevolgen.

Het is dan ook daarom dat onder meer VNO-NCW en MKB-Nederland een dringend verzoek doen aan werkgevers om bij werktijdverkorting toch het volledige loon te voldoen.

Heeft u vragen over werktijdverkorting? Wij denken graag met u mee

Wij begrijpen dat u met de nodige vragen rondom de werktijdverkorting zult zitten. Een dergelijke maatregel heeft een grote impact op uw organisatie en uw personeelsleden. Neem dan ook vooral contact op met n van onze leden van het FIT, om uw vragen te stellen en van gedachten te wisselen.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.