Wat weten we nu over het regeerakkoord dat van belang is voor werkgevers en werknemers?

Sjoerd van der Vegt
Regeerakkoord - Belangrijk voor werkgevers en -nemers | JPR Advocaten

Het heeft even geduurd, maar er is een nieuw regeerakkoord. Wat kunnen we hier al uit afleiden voor werkgevers en werknemers? Lees hier wat er gaat veranderen:

  1. Het wordt weer mogelijk gedurende een periode van drie jaar werknemers tijdelijke contracten aan te bieden. Nu is dat nog twee jaar.
  2. Vanaf 2019 hebben partners recht op vijf dagen betaald verlof na de geboorte van hun kind. Nu zijn dat twee dagen. Vanaf 2020 wordt het partnerverlof verder uitgebreid en mag een partner tot vijf weken verlof opnemen tegen 70 procent van zijn of haar loon. Dat kan tot een halfjaar na de geboorte van hun kind. Er is dan een maximaal partnerverlof van zes weken.
  3. De loondoorbetaling bij ziekte wordt voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) teruggebracht van twee jaar naar één jaar. Voor de zieke werknemer verandert er niets, want er komt voor het tweede jaar een soort verzekeringspotje waaraan alle kleine werkgevers meebetalen.
  4. De proeftijd wordt verruimd. Werkgevers mogen een proeftijd van drie maanden opnemen in de arbeidsovereenkomst.
  5. De transitievergoeding wordt opgebouwd vanaf de eerste werkdag en niet pas na 24 maanden werkzaam te zijn geweest. Bovendien kan de rechter een extra vergoeding van maximaal de helft toekennen.
  6. Payrolling blijft toegestaan, maar wordt aan banden gelegd. 
  7. De wet DBA wordt vervangen. Het plan is te gaan werken met een opdrachtgeversverklaring. Afhankelijk van de hoogte van het tarief en de duur van de opdracht kan een arbeidsovereenkomst worden aangenomen.
  8. In de wet wordt een nieuwe ontslaggrond opgenomen. Verschillende (onvolledige) ontslaggronden kunnen worden opgeteld, zo is het plan.
  9. Daarnaast wenst het kabinet Rutte III het pensioenstelsel te veranderen voor 2020. Op basis van een plan van sociale partners moet in de loop van 2018 worden begonnen met wetgeving. Uitgangspunt is dat de eerdere verkenning van de SER wordt gevolgd. Er komt een individuele spaarpot, wel blijft het gedeeld risico bestaan.

Zodra er meer informatie bekend is, houden wij u uiteraard op de hoogte.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.