Wat betekent de WHOA voor schuldeisers met een garantie?

Sebastiaan Vos

Als schuldeiser wilt u uiteraard graag dat uw debiteur betaalt. Maar soms lukt dat niet meer en gaat de wederpartij failliet. Er zijn verschillende manieren om u daartegen te beschermen. Een daarvan is dat u met een andere partij afspreekt dat deze garandeert de schade te betalen. Bijvoorbeeld ingeval de huurovereenkomst door de curator of de bewindvoerder met u als verhuurder wordt beëindigd. Dit gebeurt in geval van een faillissement of surseance van betaling.

Over de WHOA

Sinds 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. De wet zorgt ervoor dat een onderneming in financiële moeilijkheden buiten faillissement een akkoord aan schuldeisers kan aanbieden om te overleven. De regeling wordt steeds vaker toegepast. Daardoor weten we nu ook steeds meer hoe die regeling uitwerkt.

Wat zegt de rechter?

De rechter oordeelde onlangs over de situatie waarbij een verhuurder een dergelijke garantie van een derde had verkregen. De verhuurder wilde bereiken dat het akkoord zou worden verworpen. De reden hiervoor was dat zij beter af was bij een faillissement. Immers bij een faillissement kon zij zonder meer de garantie op de derde aanspreken. Nu moest zij genoegen nemen met een deel van haar vordering.

De rechter moest daarom beslissen. De vraag was of een vorm van zekerheid die niet tot het vermogen van de schuldenaar behoort mee mag tellen bij het antwoord op de vraag of een crediteur beter of slechter af is met hetgeen hem onder het akkoord wordt aangeboden.

Enkel aanspraken die een crediteur op het vermogen van de schuldenaar heeft, zijn daarvoor beslissend, zo oordeelde de rechter. Het gaat dus niet over aanspraken op het vermogen van een derde. Volgens de rechter, mag met deze derde zekerheid dan ook geen rekening worden gehouden.

Het gevolg daarvan was dat de verhuurder gebonden werd aan het akkoord. In dit geval moest zij accepteren dat de rechter de huurovereenkomst beëindigde. Vervolgens is het de vraag of ze voor haar schade de derde nog kan aanspreken. Door het akkoord gaat de schuldenaar immers niet meer failliet of in surseance.

Tip voor verhuurders

Vandaag de dag is het dus zaak om derden-zekerheid uitermate goed te formuleren. Ook de situatie dat de schuldenaar in een WHOA-traject met succes een akkoord aanbiedt moet erin staan. Want dan had de leverancier de derde nog met succes voor de schade kunnen aanspreken.

Heeft u vragen over derden-zekerheid of andere vormen van zekerheid? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.