Erfrecht
27 november 2023

Wat als een testament niet meer actueel is?

Paul Schepel

Een testament is een notariële akte waarin iemand kan bepalen wat er na zijn dood met zijn vermogen moet gebeuren. Hij kan daarin bijvoorbeeld andere erfgenamen benoemen dan diegene die volgens de wet zijn erfgenaam zouden zijn. Maar wat nu als de omstandigheden sinds het maken van het testament zijn veranderd?

Wat gebeurde er?

Een bistrohouder heeft in 2006 een testament gemaakt. Daarin had hij zijn toenmalige vrouw benoemd tot erfgenaam en executeur. Zijn voorwaarde daarbij was dat zij op het moment van overlijden nog getrouwd waren. Als dat niet het geval was werd zijn broer tot erfgenaam benoemd. Jaren later werd de echtscheiding uitgesproken en hertrouwde de bistrohouder met een andere vrouw. Uit dat huwelijk werden kinderen geboren. De bistrohouder was wel bij een notaris geweest om een nieuw testament te laten maken, maar dit is nooit gebeurd. Waarom is niet duidelijk.

Standpunten van de betrokken partijen

De broer maakte met een beroep op het testament aanspraak op de nalatenschap. De nieuwe echtgenote begon daarop een procedure. Daarin vroeg zij aan de rechter uit te spreken dat de broer geen recht had op de nalatenschap. Zij stelde dat uit het testament duidelijk bleek dat de broer alleen werd benoemd tot erfgenaam voor het geval de bistrohouder op het moment van overlijden niet was getrouwd.

Wat vond de rechter?

De rechtbank was het eens met de nieuwe echtgenote. In hoger beroep wees het gerechtshof haar vordering echter af. Het hof vond dat geen rekening mocht worden gehouden met gebeurtenissen die plaatsvonden na het maken van het testament.

De Hoge Raad was het daar niet mee eens. Bij het uitvoeren van een testament moet gekeken worden naar de situatie die de maker op het moment van opstellen wil realiseren. Als die omstandigheden naderhand veranderen, kan dat reden zijn om het testament anders uit te voeren. De Hoge Raad vernietigde daarom het arrest van het gerechtshof. Een ander gerechtshof moet het hoger beroep nu opnieuw behandelen. Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad.

Wat kan je doen?

Heeft iemand vroeger een testament gemaakt dat niet meer aansluit op de omstandigheden toen hij overleed, kan daar dus soms wat aan worden gedaan. De erfrechtadvocaten van JPR kunnen jou daarbij helpen. Al is voorkomen natuurlijk beter dan genezen. Daarvoor kan je bij een notaris jouw wensen na overlijden laten vastleggen in een (nieuw) testament.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.